REKLAMA

Obywatelski Parlament Seniorów? Nowatorska inicjatywa, stare problemy

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 11 lutego 2016 09:05
Obywatelski Parlament Seniorów? Nowatorska inicjatywa, stare problemy Ważne są wszystkie formy zachęcające seniorów do aktywności /Fot.pixabay.com/

• 1. października 2016 r. odbędzie się druga sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
• Do tego czasu prowadzone będą prace nad dokumentacją programową, konsultacje społeczne, spotkania z delegatami z całej Polski oraz planowanie przyszłych działań.
• Zorganizowanie tegorocznej sesji parlamentu to trudne zadanie, bo nie ma budżetu. Pomoże sejm?

Komisja Polityki Senioralnej podczas styczniowego posiedzenia wiele miejsca poświeciła organizacji II sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). Wydarzenie dla seniorów jest ważne, choć nie wszystkim znane.

- Inicjatywa powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów była jednym ze sztandarowych wniosków oraz ważnym programowym kierunkiem działania II Kongresu Uniwersytetu Trzeciego Wieku – przypomina Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS.

Pierwsza sesja odbyła się 1 października 2015 r. Po ubiegłorocznych obradach parlamentu seniorów pozostała obszerna dokumentacja programowa, powołano komisje branżowe, zgłoszono wiele wniosków, z realizacji których trzeba zdać relację na kolejnej sesji.

Krótko mówiąc, trzeba w sposób ciągły prowadzić prace, konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań, kontaktować i spotykać się z delegatami z całej Polski. Trzeba też zaplanować przyszłe działania. Do ważniejszych z nich należy wypracowanie definicji „organizacji senioralnej” oraz opracowanie nowego Regulaminu OPS, w tym zasad akredytacji, ukierunkowanych na rozszerzenie reprezentatywności środowisk senioralnych.

Brak siedziby i zaplecza administracyjnego powoduje, że jest to zadanie bardzo trudne, bowiem OPS nie dysponuje żadnym własnym budżetem, a logistyka prowadzenia w/w działań generuje niemałe koszty.

- Ludzie nie zawsze chętnie chcą pracować społecznie na większą, niż lokalną skalę, bo to absorbuje dużo czasu, trudów i kosztów podróży. Prawidłowe funkcjonowanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów będzie wtedy, kiedy będą w nim reprezentowane jak najszersze środowiska senioralne, a wspierać go będą swoim doświadczeniem eksperci – uważa Krystyna Lewkowicz.

W pierwszej, pionierskiej sesji tego parlamentu brały udział trzy środowiska: Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), gminne rady seniorów i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz mniej liczne inne organizacje senioralne.

- Pragniemy nawiązać konstruktywną współpracę z sejmową Komisją Polityki Senioralnej, dlatego też debatę nad przyszłością OPS przeniesiono z lipca na maj 2016 r. – podkreśla przewodnicząca OPS.

Czytaj też:Zachęcają seniorów do udziału w zajęciach w ramach uniwersytetu trzeciego wieku.

- Chcemy zapoznać z problemami seniorów oraz ideą i programem działania OPS zwłaszcza nowych posłów w Parlamencie, bowiem nie wszyscy zetknęli się wcześniej z problematyką ruchu senioralnego – dodaje Lewkowicz.

Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej poinformował, że Obywatelski Parlament Seniorów jest objęty patronatem komisji, ale także marszałka i prezydium sejmu.

Krystyna Lewkowicz: - Jesteśmy obecnie na etapie konsultowania nowych rozwiązań legislacyjnych, opracowywania nowego regulaminu OPS oraz tworzenia Fundacji OPS, która będzie instytucją obsługującą nas od strony formalnej, merytorycznej i finansowej. - Warszawska Komisja Dialogu Społecznego ds. UTW (w skład której wchodzi 38 warszawskich UTW) jest dla nas ważnym wsparciem.

W dyskusji padła propozycja, aby w trakcie naboru do II sesji parlamentu seniorów, planowanej na 1 października 2016 roku, dołączyć wewnętrzne kryteria zawężające definicję organizacji senioralnych. Wiele bowiem z podających się za takie, to organizacje nie mające doświadczeń ani logistyki niezbędnej do pracy  z seniorami.

Chodzi o to, aby w OPS znaleźli się reprezentanci najbardziej doświadczonych i reprezentatywnych dla populacji seniorów organizacji.

Proces legislacyjny mogłaby zacząć właśnie Komisja Polityki Senioralnej, ponieważ organizacje pozarządowe nie mają takich możliwości. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Andrzej Skrzynski 2016-02-12 23:13:58
    Obywatelski Parlament Seniorów miał być reprezentantem osób starszych- wielomilionowej rzeszy ludzi o bardzo zróżnicowanych warunkach życia i różnych potrzebach, żyjących we wszystkich regionach kraju.To co powstało jest reprezentacją wybranych organizacji(tak naprawdę wybrały się same) a nie grupy społecznej jaką są seniorzy.Jedyna drogą do stworzenia faktycznej reprezentacji jest budowanie tej instytucji rozpoczynając od gmin,dalej przez reprezentacje regionów itd. Umożliwia to zmieniona w 2013 roku ustawa o samorządzie gminnym.Obecne kierownictwo OPS nie zauważa tego problemu i za najważniejsze zadanie widzi definicję organizacji senioralnej i dalej chce budować OPS jako przedstawicielstwo organizacji(przede wszystkim UTW) a nie środowisk osób starszych.Nie jest to właściwa droga gdyż problemy osób starszych są zadaniami dla władz i wspólnot lokalnych. Tylko od nich można będzie uzyskać rzetelną informację o faktycznych problemach i potrzebach . faktycznych potrzebach.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA