REKLAMA

PiS chce zmian w ustawie o fizjoterapeutach

  • Autor: PAP/JS
  • 10 maja 2016 13:22
PiS chce zmian w ustawie o fizjoterapeutach W uzasadnieniu projektu oceniono, że uchwalona 25 września ub.r. ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która ma wejść w życie 31 maja wymaga zmian (fot. rynekzdrowia.pl)

Do Sejmu trafił przygotowany przez posłów PiS projekt noweli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, którzy przewiduje m.in. przesunięcie terminu jej wejścia w życie o trzy miesiące, rezygnację z powołania samorządu zawodowego i zmiany w zakresie uprawnień zawodowych.

W uzasadnieniu projektu oceniono, że uchwalona 25 września ub.r. ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która ma wejść w życie 31 maja wymaga zmian.

Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym; określa wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód. Regulacja w obecnym brzmieniu przewiduje powstanie samorządu fizjoterapeutów - do jego zadań należeć miałoby m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu i reprezentowanie fizjoterapeutów. Ustawa wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, który ma zapewnić pacjentom i pracodawcom powszechny dostęp do sprawdzenia informacji, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.

W myśl ustawy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Regulacja zakłada, że fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

W uzasadnieniu projektu PiS wskazano, że fizjoterapeuci to zróżnicowana pod względem poziomu kwalifikacji grupa zawodowa (technicy fizjoterapii, osoby posiadające tytuł licencjata i osoby posiadające tytuł magistra), niezbędne jest więc dokonanie zmian w zakresie uprawnień zawodowych fizjoterapeutów.

Czytaj też: Fundacja Elbanowskich partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poselski projekt przewiduje, że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i kwalifikacjami wynikającymi z poziomu wykształcenia. Katalog zadań zawodowych fizjoterapeuty miałby być uzupełniony poprzez dopisanie, że wykonywanie zawodu polega także na wdrożeniu postępowania fizjoterapeutycznego zgodnie z celem skierowania na rehabilitację leczniczą i realizowaniu zleceń lekarskich.

Projekt przewiduje w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do skierowania lub zlecenia lekarskiego prawo domagania się od lekarza zlecającego, by uzasadnił potrzebę realizacji zlecenia lekarskiego oraz możliwość odmówienia realizacji skierowania lub wykonania zlecenia lekarskiego lub wykonania innego świadczenia zdrowotnego "niezgodnego z jego sumieniem lub z zakresem kwalifikacji".

W projekcie dokonano także zmiany brzmienia przepisów dotyczących prawa fizjoterapeutów do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza informacji.

Projekt usuwa przepisy, które określają organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków; regulacja nie przewiduje bowiem powołania samorządu zawodowego dla fizjoterapeutów. Przewidziano przeniesienie na wojewodę przypisanego samorządowi zadania przyznawania prawa wykonywania zawodu. Prawo to, według projektu miałby przyznawać, na wniosek osoby zainteresowanej, wojewoda właściwy ze względu na miejsce jej zamieszkania.

Zobacz: Polska daje żółtą kartę KE ws. pracowników delegowanych

W związku z zakładaną w projekcie rezygnacją z powoływania samorządu, przypisane mu zadanie prowadzenie Rejestru fizjoterapeutów powierzono ministrowi zdrowia. W odniesieniu do przepisów dotyczących zasad odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów zadania te zostaną według projektu przeniesione na ministra zdrowia, który miałby powołać rzecznika i komisję odpowiedzialności zawodowej.

Zawód fizjoterapeuty nie był dotychczas w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • olek 2016-05-10 13:28:07
    Pacjent i tak pójdzie gdzie będzie chciał! Jeśli uzna, że "szeptucha" pomogła mu bardziej niż obecni fizjoterapeuci po prywatnych szkółkach parafialnych!REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA