REKLAMA

PO chce rozszerzenia specustawy dot. ŚDM na Częstochowę

  • Autor: PAP/JS
  • 26 kwietnia 2016 16:46
PO chce rozszerzenia specustawy dot. ŚDM na Częstochowę ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek (fot. facebook.com/swiatowydzienmlodziezy)

• Posłowie PO przygotowali projekt nowelizacji specustawy na Światowe Dni Młodzieży; chcą, by zapisać w niej, że miejscem wydarzeń jest również Częstochowa, a za organizację odpowiada - obok strony kościelnej i wojewody małopolskiego - także wojewoda śląski.
• Według pełnomocnika rządu ds. organizacji ŚDM Pawła Majewskiego regulacje specustawy skutecznie zabezpieczają również wydarzenia na Jasnej Górze.
• Projekt rozpatrzyć ma Sejm na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek. Początkowo była mowa o tym, że wydarzenie rozegra się jedynie w Krakowie. W marcu poinformowano, że w programie wizyty papieskiej znajdzie się także Częstochowa. Na wałach okalających Jasną Górę ma zostać odprawiona msza z okazji 1050-lecia chrztu Polski, z udziałem władz państwowych i kościelnych.

Według posłów PO, którzy przygotowali projekt, skoro Częstochowa stała się także jednym z miejsc centralnych wydarzeń związanych z wizytą papieża, konieczne jest stworzenie miastu warunków do jego organizacji; nie można więc z zasięgu działania specustawy wyłączyć wojewody śląskiego.

Jak wyjaśniają projektodawcy, szacuje się, że do Częstochowy przyjedzie około 1,5 mln ludzi z całego świata. Tłumaczą, że trzeba zapewnić im opiekę lekarską, parkingi, zadbać o oczyszczenie miasta i dostęp do komunikacji miejskiej, a policji dać narzędzia pozwalające na zabezpieczenia trasy przejazdu Franciszka.

Nowelizacja ma - jak podkreślono w uzasadnieniu projektu - stworzyć podstawy prawne, które umożliwią wojewodzie śląskiemu "podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację Światowych Dni Młodzieży organizowanych na terenie miasta Częstochowy".

Czytaj też: Światowe Dni Młodzieży: Polska zagrożona atakami terrorystycznymi. Polacy nie są na to przygotowani

"Władze miasta obliczyły, że potrzeba im około 24 mln zł. Tymczasem wojewoda śląski ocenia wydatki na jeden milion. Władze miasta obstają przy swoich wyliczeniach i sytuacja na kilka miesięcy przed zlotem staje się patowa" - czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy projektu wskazali, że w aktualnym stanie prawnym nowelizowana ustawa odnosi się tylko do Krakowa, bo tam mają odbyć główne uroczystości. Jednak - jak podkreślili - drugim miastem, w którym papież spotka się z młodzieżą i wiernymi, będzie Częstochowa. "Choć będzie w niej kilka godzin - to zakres przygotowania do Jego wizyty powinien być identyczny dla obu miast. W Częstochowie, obok młodzieży, będą tysiące pielgrzymów, którzy w tym okresie tłumnie nawiedzają Jasną Górę. Władze Częstochowy mają doświadczenie w przyjmowaniu pielgrzymów, jednakże przy tej ilości pielgrzymów konieczne jest dodatkowe wsparcie organizacyjne i przede wszystkim finansowe" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Majewski powiedział PAP, że przygotowana przez rząd specustawa określa podział zadań pomiędzy organami państwa i samorządu terytorialnego ale nie odnosi się do podziału środków finansowych na działania związane z ŚDM. Przypomniał, że wydatki są i będą realizowane w ramach budżetów właściwych resortów i jednostek samorządu terytorialnego, a wojewodowie - małopolski i śląski współpracują ze sobą.

Odnosząc się do projektu, Majewski zaznaczył, że obowiązujące przepisy w sposób wystarczający zapewniają wojewodzie śląskiemu (jak i przedstawicielom samorządu gminnego Częstochowy), podjęcie działań zabezpieczających organizację wizyty papieża w Częstochowie. "W świetle przepisów powszechnych obydwaj wojewodowie mają analogiczne prawa i obowiązki. Specustawa wskazuje na wojewodę małopolskiego wyłącznie jako odpowiedzialnego za zabezpieczenie medyczne tych wydarzeń, co wynika m.in. ze wskazania go w ustawie budżetowej na 2016 r. jako dysponenta środków publicznych na ten cel" - powiedział.

Jak wyjaśnił, taki zapis był spowodowany tym, że na etapie projektowania budżetu państwa program wizyty papieża obejmował jedynie teren Małopolski. "Jednak regulacje specustawy skutecznie zabezpieczają pod względem finansowania zaplecza medycznego również i wydarzenie na Jasnej Górze. Dodatkowo, dzięki takiemu rozwiązaniu zakup środków transportu, łączności oraz aparatury i sprzętu medycznego jest dokonywany przez jeden podmiot, co z punktu widzenia finansów publicznych ułatwia koordynację i kontrolę zasadności i gospodarności tych zakupów" - dodał Majewski.

Przypomniał też, że zgodnie z zapisami specustawy wojewodowie małopolski i śląski mogą w swoich budżetach dokonywać stosownych przeniesień, a także udzielić dotacji na realizację zadań własnych związanych z organizacją ŚDM, m.in. w zakresie transportu zbiorowego, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku. "Dotyczy to wszystkich miejsc, które w specustawie zostały zdefiniowane jako te, w których odbędą się ŚDM" - powiedział.

Odnosząc się do szacunków władz miasta, że na organizację wydarzenia potrzeba około 24 mln zł, Majewski powiedział, że wojewoda śląski ma za zadanie zweryfikować potrzeby samorządu w Częstochowie. Jak wskazał, resort finansów szacunki miasta uznał za zbyt ogólne. "Biorąc pod uwagę, że chodzi o kilkugodzinną obecność Ojca Świętego, podobną do pielgrzymek Jana Pawła II czy Benedykta XVI, tak wysokie dofinansowanie nie będzie konieczne" - powiedział PAP.

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 przygotował rząd. Specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Była konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA