REKLAMA

Polska przyjmie 100 uchodźców. Już ruszyły procedury ich kontroli

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 08 stycznia 2016 16:50
Polska przyjmie 100 uchodźców. Już ruszyły procedury ich kontroli Na razie nie wiadomo, do których ośrodków trafią uchodźcy (Fot. pixabay)

Do końca marca do Polski ma trafić 100 uchodźców z obozów w Grecji i we Włoszech. Jak informuje MSWiA, już trwają procedury kontroli cudzoziemców, którzy mają przyjechać do Polski.

-Zgłaszamy gotowość przyjęcia określonej liczby osób w określonych odstępach czasu. W tej chwili z naszej strony nasza gotowość dotyczy 100 osób – mówiła podczas konferencji prasowej w Radomiu premier Beata Szydło.

Taką liczbę osób Polska zadeklarowała Komisji Europejskiej. Cudzoziemcy mają trafić do naszego kraju do końca marca tego roku. – Informujemy, że Polska zadeklarowała gotowość przyjęcia 100 uchodźców do marca br., w tym 65 osób z Grecji i 35 osób z Włoch – potwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak informuje MSWiA, obecnie trwają procedury weryfikujące tożsamość cudzoziemców oraz prawdziwość przedstawionych przez nich dokumentów.

– Od ich przebiegu będzie zależała ostateczna decyzja dotycząca relokacji indywidualnych osób. Do ich przyjęcia zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura Urzędu do Spraw Cudzoziemców – słyszmy w MSWiA.

Na razie nie wiadomo, do których ośrodków trafią uchodźcy. – Będzie to zależało od aktualnej dostępności miejsc w ośrodkach – twierdzi Tomasz Cytrynowicz, dyrektor biura szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Procedury kontrolne

Sprawdzaniem cudzoziemców, oprócz UdSC, zajmą się straż graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  – Procedura wygląda następująco. Polska dostaje z Grecji lub Włoch dossier kandydatów do przyjazdu. Urząd do Spraw Cudzoziemców, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inne organy, jeśli UdSC uzna to za właściwe, analizują te dokumenty. Oficer łącznikowy Straży Granicznej ma bezpośredni dostęp do kandydatów na miejscu, czyli w Grecji i we Włoszech, i może weryfikować bezpośrednio fakty związane z tymi ludźmi oraz ich dokumenty – informuje Tomasz Cytrynowicz.
 
Dopiero po upewnieniu się, że kandydaci są tymi, za których się podają i że nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, Polska może wyrazić zgodę na ich przyjazd.

Jak twierdzi Tomasz Cytrynowicz, jeśli sprawdzane fakty będą budzić wątpliwości, zgody na przyjazd nie będzie.

– Po ewentualnym przyjeździe cudzoziemca do Polski odbierany będzie od niego wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Wniosek analizowany będzie przez UdSC oraz opiniowany pod kątem bezpieczeństwa ponownie przez ABW, SG i Policję. Cudzoziemiec zostanie też dokładnie przesłuchiwany. Po zebraniu całości materiału dowodowego, w tym informacji ABW, SG i Policji, Szef UdSC wyda decyzję w sprawie statusu uchodźcy – kontynuuje dyrektor biura szefa UdSC.
 
W trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy, cudzoziemcy będą objęci opieką socjalną. – Finansowanie pomocy socjalnej w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy pochodzi z budżetu Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W przypadku osób przybywających w ramach relokacji, Polska otrzyma refundację z Komisji Europejskiej w wysokości 6000 euro za każdą relokowaną osobę – słyszymy w MSWiA.
 
Kontrola poza granicami Polski

Jak informuje straż graniczna, kontrola uchodźców, którzy mają przyjechać do Polski odbywa się w miejscach, w których przebywają.

– Wszelkie działania związane z ustalaniem tożsamości, sprawdzaniem dokumentów pod kątem ewentualnych fałszerstw, weryfikowaniem ustalonych informacji i sprawdzaniem cudzoziemca pod kątem profilu uchodźcy zaproponowanego przez Polskę do relokacji, odbywają się poza terytorium RP. Do Polski trafią osoby, których tożsamość został potwierdzona, a do ich kandydatur służby: ABW, SG, Policja nie będą zgłaszać żadnych zastrzeżeń – informuje st. chor. SG Agnieszka Golias z komendy głównej Straży Granicznej.
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza natomiast, czy przyjazd uchodźców nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. – Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w procesie weryfikacji informacji o przybywających do Polski cudzoziemcach jest określona w Ustawie o cudzoziemcach. Szef ABW opiniuje wnioski o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. ABW przeprowadza stosowne sprawdzenia w trybie przewidzianym prawem – słyszymy w ABW.
 
ABW sprawdzi powiązania z terroryzmem

ABW sprawdzi także, czy osoby, które mają przyjechać do Polski nie są powiązane z terroryzmem. Jeśli takie powiązania zostaną wykryte, Agencja podejmie adekwatne działania, a informacje przekaże właściwym organom. – Aktualnie działamy zgodnie z wypracowanymi i sprawdzonymi procedurami. Będą one stosowane również przy weryfikacji uchodźców, którzy będą sukcesywnie pojawiali się w Polsce. Przybywające do Polski osoby pochodzące z krajów wysokiego ryzyka są zawsze weryfikowane pod kątem ewentualnych powiązań z terroryzmem, dlatego tak ważna jest współpraca i wymiana informacji ze służbami partnerskimi, która jest na bieżąco realizowana – informuje ABW. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ściśle współpracuje ze strażą graniczną, natomiast Centrum Antyterrorystyczne ABW z krajowymi podmiotami systemu ochrony antyterrorystycznej utrzymuje również bieżącą współpracę bilateralną i multilateralną ze służbami partnerskimi oraz międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Europejski Urząd Policji Europol oraz Interpol.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA