REKLAMA

Posiedzenie Rady Europejskiej: Znamy stanowisko polskiego rządu

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 17 marca 2016 08:15
Posiedzenie Rady Europejskiej: Znamy stanowisko polskiego rządu Polska od początku kryzysu, zwłaszcza w ostatnich miesiącach nowego gabinetu, podnosiła konieczność rozwiązywania problemu migracji poza granicami UE. (Fot.pixabay.com)

• Najważniejszym elementem posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w czwartek i piątek (17-18 marca) w Brukseli będą kwestie migracji. Znamy stanowisko polskiego rządu w tej sprawie.
• Nasze credo to: skuteczne zarządzanie migracją, pomoc humanitarna oraz utrzymanie uchodźców w granicach Turcji.
• Minister Konrad Szymański zapowiada też, że Polska podczas szczytu będzie zabiegać, aby KE pozytywnie odniosła się do prac nad pakietem bezpieczeństwa energetycznego.

Konrad Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podczas sejmowej Komisji ds. UE omówił stanowisko rządu, jakie Polska zajmie wobec problemów poruszanych na najbliższym posiedzeniu KE. Centralnym elementem szczytu będzie odniesienie się do kwestii imigracji.

Obniżyć atrakcyjność migracji

Wiceminister przypomniał, że Polska od początku kryzysu, zwłaszcza w ostatnich miesiącach nowego gabinetu, podnosiła konieczność rozwiązywania problemu migracji poza granicami UE. Popieramy akcje pomocy humanitarnej, tak potrzebnej w wielu miejscach.

- Dziś już widać wyraźnie, jak wiele szkód w Europie wyrządziła pierwsza, zupełnie niekontrolowana fala migracyjna z ubiegłego roku – twierdził Szymański. Dlatego dla obniżenia atrakcyjności migracji najważniejsze jest skuteczne zarządzanie nią, pomoc humanitarna oraz utrzymanie uchodźców w granicach Turcji. Inaczej zaburzenia polityczne w UE oraz wzrost antagonizmów wewnątrz wspólnoty będzie stwarzał poważne wyzwania w przyszłości - mówił wiceminister.

Czytaj też: Polska spóźnia się z wdrożeniem ponad 40 dyrektyw UE

Z polskiego punktu widzenia są to zjawiska niekorzystne. – Z jednej strony dlatego, że odciągają uwagę UE od wschodu Europy na południe. Przesłanki tego przesunięcia są obiektywne, ale chodzi o kwestie proporcji. Z drugiej strony, niekontrolowana migracja powoduje wstrząsy polityczne w poszczególnych państwach członkowskich – mówił wiceminister.

Mechanizmy oparte na dobrowolności

Polska będzie współdziałać w zablokowaniu głównej dziś trasy emigracyjnej na Morzu Egejskim. Jesteśmy też gotowi razem z UE wesprzeć Grecję finansowo. Emigracja ograniczy się, kiedy Turcja zostanie powszechnie uznana za kraj bezpieczny. Pomóc ma w tym wypracowanie umowy między UE, a Turcją, które będzie miało miejsce na szczycie.

Ważnym punktem polskiego stanowiska na szczycie będzie wsparcie dla mechanizmu kompensacyjnego tzw. „jeden do jeden”, w którym Europa zobowiązuje się do tego, żeby przyjmować osoby zdolne do ubiegania się o ochronę międzynarodową z terenu Turcji do UE. Mechanizm ten musi być jednak dobrowolny i nie może tworzyć żadnych innych zobowiązań w zakresie przyjmowania, przesiedlania czy alokacji cudzoziemców.

Unia zobowiązuje się do tego, by skumulować 3 mld euro na potrzeby realizacji programu przez Turcję. - Będziemy za tym, aby wydawaniem tych pieniędzy nie zajmowała z się strona turecka. Musi to robić jakiś unijny Komitet Sterujący, by pieniądze były wydawane zgodnie z ustaleniami - powiedział Szymański.

Inne kwestie na szczycie

Wiceminister uważa, iż szczyt będzie dotyczył również trzech zasadniczych kwestii - semestru europejskiego, bezpieczeństwa energetycznego i klimatu.

Semestr to nic innego, jak pierwsze pół roku pracy na forum unijnym, nad kierunkami polityki gospodarczej, jeszcze przed opracowaniem przez rządy projektów budżetu na następny rok i przedłożeniem ich krajowym parlamentom.

Najpewniej zostaną zgłoszone także konkluzje co do prac nad zimowym pakietem w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. I w końcu po trzecie - polski rząd liczy, że na szczycie zaprezentowany zostanie komunikat KE oceniający wyniki konferencji klimatycznej w Paryżu COP21.

Wiemy, za czym optować

- Polska podczas szczytu będzie zabiegać o to, by KE pozytywnie odniosła się do prac nad pakietem bezpieczeństwa energetycznego – mówił wiceminister Szymański. Podczas zimowego posiedzenia KE opublikowała propozycje zmian rozporządzenia, które reguluje zasady współpracy regionalnej w przeciwdziałaniu kryzysom w dostawie gazu oraz decyzji regulującej stopień transparentności umów energetycznych. Przedstawiciele naszego rządu będą zachęcać państwa członkowskie do szybkiego procedowania tych dokumentów - wyjaśniał.

Czytaj też: Premier Szydło przybyła do Brukseli na szczyt dotyczący kryzysu migracyjnego

- W dyskusji o paryskiej konferencji klimatycznej z naszego punktu widzenia istotne jest, by zwrócić uwagę na równomierny charakter obowiązków ratyfikacyjnych zarówno UE, jak i państw członkowskich. Przypuszczalnie znajdzie się tam odniesienie do elementów zmian polityki klimatycznej po roku 2020, jakie pojawiły się na stole negocjacyjnym – ma nadzieję wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA