REKLAMA

Powiedz prezydentowi, że nie jesteś terrorystą

 • Autor: PAP/JS
 • 17 czerwca 2016 12:40
Powiedz prezydentowi, że nie jesteś terrorystą Organizatorami akcji są Fundacje: Panoptykon i ePaństwo (fot. twitter/Kancelaria prezydenta)

• Organizacje społeczne i broniące praw człowieka w piątek rozpoczęły akcję "Pokaż prezydentowi, że nie jesteś terrorystą", by nie podpisywał tzw. ustawy antyterrorystycznej.
• Trafiła ona do podpisu prezydenta po tym, gdy w czwartek (16 czerwca) bez poprawek przyjął ją Senat.

Organizatorami akcji są Fundacje: Panoptykon i ePaństwo. Ma ona zachęcać obywateli, by zaapelowali do prezydenta o niepodpisywanie ustawy, ponieważ - jak przekonuje Panoptykon - poważnie ograniczy ona prawa i wolności obywatelskie. Na stronach internetowych organizacji można znaleźć wzór treści apelu do prezydenta Andrzeja Dudy.

Fundacja podała, że do tej akcji przyłączyły się portale internetowe, m.in. Niebezpiecznik i Dziennik Internautów, organizacje społeczne i blogerzy. Na jeden dzień zasłonią oni własne strony internetowe informacją o zagrożeniach, jakie niosą nowe przepisy i prośbą o wysłanie apelu do prezydenta.

"W ten sposób zachęcamy użytkowników, by wysłali do prezydenta apel, sprzeciwiając się blokowaniu stron internetowych, ale też innym złym rozwiązaniom przyjętym w ustawie" - tłumaczy wiceprezeska Panoptykonu Małgorzata Szumańska. "Przy wejściu na strony internetowe organizacji i mediów, które przyłączyły się do akcji, użytkownik zobaczy baner, informujący o blokadzie strony - takiej, jaką po wejściu ustawy w życie będzie mógł nałożyć nie tylko sąd, ale też szef ABW" - wyjaśniła.

"To nie jest ustawa antyterrorystyczna - to ustawa antywolnościowa, antyobywatelska i antydemokratyczna. Traktuje każdego jak podejrzanego" - uważa fundacja, przypominając, że podobne zdanie ma wielu ekspertów, którzy komentowali proponowane przepisy. "Ustawa daje ABW nowe uprawnienia i pozwala na ich wykorzystywanie bez kontroli. Nie stwarza gwarancji, że uprawnienia te nie będą nadużywane" - ocenia Panoptykon.

Czytaj też: Będzie śledztwo dotyczące inwigilacji mediów

W przykładowym apelu, z którego mogą skorzystać uczestnicy akcji, organizatorzy przypominają, że prezydent Andrzej Duda po podpisaniu w styczniu 2016 r. zmian w ustawie o policji, rozszerzającej możliwości operacyjnej pracy służb, "mówił, że musiał to zrobić ze względu na odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo". "Podkreślał jednak, że kolejne, podobne przepisy powinny być uchwalane w spokoju, ze wsłuchaniem się w głos obywateli i obywatelek. Tak się nie stało. Ustawa antyterrorystyczna, w obecnym kształcie, bardziej nam zagraża, niż nas chroni" - zapisali w przykładowym apelu do prezydenta organizatorzy akcji.

Panoptykon zaznacza, że ustawa ma wejść w życie 7 dni od ogłoszenia, a pośpiech w pracach nad nią był uzasadniany zbliżającym się szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży. "Eksperci wskazują, że wprowadzanie jej tuż przed tymi imprezami nic nie zmieni, a jeśli już - spowoduje raczej chaos, niż jakkolwiek zwiększy bezpieczeństwo" - podkreśla Fundacja.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa jest zaniepokojona brakiem w ustawie antyterrorystycznej zewnętrznej kontroli nad przetwarzaniem danych przez ABW. W rozmowie z PAP przypomniała, że od początku rozwiązania zawarte jeszcze w projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych budziły liczne zastrzeżenia jej biura.

W jej ocenie konieczność ustanowienia zewnętrznej kontroli przetwarzania danych jest obowiązkiem ustawodawcy, zwłaszcza w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Wówczas TK orzekł, że niekonstytucyjny jest m.in. brak niezależnej kontroli pobierania billingów i innych danych telekomunikacyjnych przez służby - przypomniała.

Zaznaczyła, że prace nad ustawą antyterrorystyczną w parlamencie były kolejną okazją do wielokrotnie w ostatnich latach postulowanego przez GIODO powołania podmiotu, który zapewniałby niezależną, zewnętrzną kontrolę nad wszystkimi służbami specjalnymi. "Niestety, po raz kolejny, tak się nie stało" - powiedziała Bielak-Jomaa. GIODO w trakcie prac nad ustawą wskazywała m.in. na brak zasad weryfikowania przez ABW przydatności przetwarzanych danych i czasu ich przechowywania, regulowanie aktami rangi niższej niż ustawa zasad pozyskiwania informacji o obywatelach polskich i cudzoziemcach. Kwestionowała tez zakres dostępu służb do publicznych rejestrów oraz przyznania kolejnym służbom - Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej - uprawnień do monitoringu wizyjnego. Inspektor zgłaszała też zastrzeżenia do wymogu oraz procedury rejestrowania, obok kart abonamentowych, także kart pre-paid.

Rząd, który przygotował ustawę uzasadniał, że podstawowym jej celem ma być podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Ma ona doprowadzić do lepszej koordynacji działań służb.

Projekt zakłada m.in. wprowadzanie stopni alarmu terrorystycznego - przy trzecim i najwyższym, czwartym - będzie można zakazać zgromadzeń publicznych lub imprez masowych. Zgodnie z projektem głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW uzyska swobodny dostęp do wszelkich rejestrów publicznych. Będzie można zarządzić na 3 miesiące działania operacyjne wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na co nie będzie potrzebna zgoda sądu, jak w przypadku obywatela Polski. Sąd mógłby decydować o blokowaniu treści w internecie na 30 dni. Wprowadzony ma być obowiązek rejestracji danych osób już mających lub kupujących karty pre-paid. Podejrzanych o działania terrorystyczne będzie można zatrzymać ma 14 dni; rewizji będzie można dokonywać przez całą dobę.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (5 komentarzy)

 • Gmina Chełm "B". 2016-06-21 16:37:34
  Ciekawe co może w powyższej sytuacji zrobić: twój Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro-Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości, niech się goni na szczaw, lub sznurówki możne zawiązywać Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Rzeplińskiemu. PiS jesteście również skończeni, czas wam to uświadomić!
 • Marek Skomorowski Chełm 2016-06-17 14:32:37
  Nie jesteśmy Państwem prawa, wszystko poniżej opisane wskazuje iż dotychczas mieliśmy Rząd terrorystyczny ! Przeanalizujecie co nawywijał poprzedni rząd PO-PSL z wykorzystaniem do celów przestępczych Środki wspólnoty Państw Unijnych, na prywatnych gruntach w obrębach gmin ściany wschodniej Polski, bez wniosków właścicieli gruntów rolnych obecnie budowlanych o wyłączenie ich z produkcji rolnej WŚ-19,-bez opłat ustawowych od 2012-2013roku z tym związanych , wprowadzono zmiany o charakterze gigantycznych przestępstw gospodarczych w księgach wieczystych bez opłat Sądowych i wniosków tysięcy właścicieli gruntów z obrębów gmin , zaś grunty rolne w obrębach gmin przekształcono do połowy długości na budowlane oznaczeniem "B" w zasobach ewidencji gruntów obręby województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego itd. Celem dobra porządku prawnego, ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych (jak widać obecnie Afera Rządowa, pokazująca Państwo Polskie bezprawia i zorganizowanej przestępczości, pozdrowienia dla Prokuratora Generalnego Zbigniewa Zbiory ). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich masowych malwersacjach pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej również w księgach wieczystych. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dowodem powyższego jest wyżej wymienione pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013. . Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Wyżej wymienione wyroki mogą być kluczowe do wyjaśnienia również śmierci Andrzeja Leppera zajmującego się w powyższym czasie , kulisami afery gruntowej i jej prawdziwych autorów! Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR powyższe potwierdza jest niewykonalna! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określał strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, zgodnie z prawem geodezyjnym w wyniku prac na gruncie, bez podpisu właścicieli pod operatami czy wieczystych użytkowników niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też, bez wniosku w/w tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania przestępstw Ministerstwa Rolnictwa ze starostami powiatowymi słynnej afery gruntowej co powinno być w związku z wyżej wymienionym oczywiste. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa . Standard & Poor's obniżyło rating Polski do poziomu BBBplus z uwagi iż, budżet Państwa Polskiego na rok 2016 budzi uzasadnione wątpliwości co do przychodów z podatków od obrotu gruntami, zauważono słusznie świadomą nieudolność Urzędów Skarbowych Polskich działających w układzie samorządowym mafijnym na szkodę Skarbu Państwa Polskiego, potwierdzony bark wpływów środków finansowych należnego VAT od obrotu gruntami ”B” do ceny rynkowej w obrębach gmin. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT . Materiały z powyższego mogę dostarczyć osobiście lub przesłać drogą e-mail ; Marek.Skomorowski.1970@wp.pl
 • Zeghar 2016-06-17 14:31:55
  Z każdą nową ustawą dowiaduję się o istnieniu od wielu lat jakiejś nowej fundacji, stowarzyszenia czy innego rodzaju organizacji. Latami jakoś o nich było cicho, a teraz wyłażą z każdej strony.
 • darus 2016-06-17 13:39:01
  Pnie prezydencie, pamiętaj, ci co najgłośniej krzyczą, to tacy sami jak w przypowieści o złodziejach - łapaj złodzieja.
 • Machurek 2016-06-17 13:03:25
  Gdzie te "organizacje" były, gdy ACTA ludzie sami obalali? To hańba. My chcemy żyć a nie słuchać fundacji założonych po to by kasę robić.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA