REKLAMA

Powstał międzyrządowy zespół ds. sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

  • Autor: PAP/JS
  • 05 maja 2016 16:42
Powstał międzyrządowy zespół ds. sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin Międzyresortowy zespół ma pilnować, by w działalności ustawodawczej państwa były uwzględniane specyficzne potrzeby niepełnosprawnych (fot.:pixabay.com)

Będziemy pilnować, by w pracach rządu, działaniach administracyjnych, projektach ustaw postulaty osób niepełnosprawnych były uwzględnione - powiedział dziennikarzom pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Jak dodał, jest to jeden z celów międzyrządowego zespołu ds. sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin powołanego przez premier Beatę Szydło. O jego powstaniu poinformowano podczas konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

W tym samym dniu przed kancelarią premiera protestowała grupa osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Domagali się prac nad nowym, sprawiedliwym systemem wsparcia osób z niepełnosprawnością, a opiekunowie dorosłych osób niesamodzielnych - wyższego świadczenia. Delegacja protestujących rozmawiała z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, minister edukacji narodowej Anną Zalewską i ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Po zakończeniu rozmów Michałkiewicz spotkał się z dziennikarzami. Jak mówił, protestujący podkreślali, że obecny system wsparcia nie spełnia ich oczekiwań, a osoby niepełnosprawne wciąż nie mogą korzystać z przysługujących im praw i uczestniczyć na równi z innymi w życiu społecznym.

Czytaj też: MEN nie chce rozdzielać dzieci pełnosprawnych od niepełnosprawnych

Dodał, że międzyresortowy zespół ma pilnować, by w działalności ustawodawczej państwa były uwzględniane specyficzne potrzeby tej grupy obywateli, a poszczególne resorty traktowały priorytetowo sprawy osób niepełnosprawnych. "Pierwszym zadaniem zespołu będzie pochylenie się nad postulatami tych niepełnosprawnych, którzy dziś brali udział w proteście, (...) analiza, czy te postulaty są aktualne, czy faktycznie jesteśmy w stanie szybko je zrealizować" - powiedział pełnomocnik. Jego zdaniem często zdarza się też, że obowiązujące zapisy prawne nie są przestrzegane.

Pytany o podwyższenie świadczeń dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, powiedział, że będzie to analizowane, choć raczej rozłożone w czasie. Zapowiedział przegląd świadczeń i waloryzację tych, które od lat nie były podnoszone. "Te wszystkie rozwiązania, które wymagają środków finansowych, muszą przejść cały proces uzgadniania i oczywiście musimy także określić, skąd będzie finansowanie tych rozwiązań" - powiedział Michałkiewicz.

Podczas manifestacji protestujący przekonywali, że ich bolączki są od lat te same. "To brak stałej rehabilitacji, słaby dostęp do niej i do środków medycznych, głodowe świadczenia, bo zasiłek pielęgnacyjny od 10 lat wynosi 153 zł. Renta socjalna osoby niepełnosprawnej to dziś na miesiąc 644 złote, co stanowi 84 proc. najniższej renty z ZUS, od niej jest jeszcze odprowadzany podatek" - wyliczała Iwona Hartwich, jedna z organizatorek protestu.

Dodała, że postulaty środowiska, wymienione w petycji do premier, oparte są o Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. "W niej jest wiele rozwiązań dobrych dla osób niepełnosprawnych, ale niestety u nas się tylko o tej konwencji mówi, a postanowień nie realizuje" - mówiła Hartwich.

W petycji zawartych jest 21 postulatów, m.in. ujednolicenie systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, wspieranie osób z niepełnosprawnością za pomocą środowisk lokalnych, utworzenie sieci niewielkich placówek, z których korzystać by mogli niepełnosprawni, opracowanie koszyka gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych, uproszczony dostęp do lekarzy specjalistów.

Zobacz: W MON trwają prace nad zmianami korzystnymi dla kobiet-żołnierzy

Wśród protestujących przed KPRM była również grupa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych domagających się ustanowienia przez rząd jednakowego dla wszystkich opiekunów świadczenia pielęgnacyjnego. Jak mówili, nie zgadzają się na dzielenie opiekunów na lepszych i gorszych. Obecnie w zależności od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, świadczenie dla opiekuna jest różne - opiekunowie dzieci otrzymują 1300 zł miesięcznie, a opiekunowie dorosłych - 520 zł.

Podczas spotkania z protestującymi Michałkiewicz mówił, że powołany przez premier zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele kilku ministerstw, m.in. zdrowia, edukacji i rodziny, zająć się ma rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. "Jeżeli nie będą w nim brać udziału osoby, które wiedzą, jak jest w tym środowisku, jakie są jego problemy, znów nic z tego nie wyjdzie. A z roku na rok jest coraz gorzej" - mówił jeden z protestujących.

Michałkiewicz zapewniał, że trzeba cierpliwości i czasu, a rząd obietnice realizuje. Jako przykład podał program 500 plus. "Na następne rzeczy, które zrealizujemy, państwo muszą chwilę poczekać" - dodał.

Od stycznia br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działa wewnątrzresortowy Zespół do Spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem jest m.in. przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, dotyczących w szczególności realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2014 r. Orzekł on wówczas, że różnicowanie wysokości świadczeń dla opiekunów od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niekonstytucyjne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA