REKLAMA

Powstanie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Samorządu Terytorialnego?

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: Zbigniew Wąsik
  • 27 kwietnia 2016 08:38
Powstanie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Samorządu Terytorialnego? Samorządom potrzebne jest dobre prawo (fot. pixabay)

• Samorządowcy po raz kolejny postulują o powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego.
• Jej celem byłoby opracowanie kompleksowej diagnozy obowiązującego prawa dotyczącego samorządu terytorialnego, a w szczególności dotyczącego kwestii ustrojowych.

W październiku ubiegłego roku, przed wyborami samorządowymi, XIV Kongres Gmin Wiejskich zwracał uwagę, że po dwudziestu pięciu latach od reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego konieczna jest pogłębiona analiza obowiązującego prawa dotyczącego samorządów. Po kilku miesiącach od wyborów, samorządowcy stwierdzają, że podejmowane przez nową władzę inicjatywy ustawodawcze, tak poselskie, jak i rządowe, pozbawione są systemowego i kompleksowego podejścia do tej tak ważnej dla państwa kwestii.

Brak należytej koordynacji realizowanych jednocześnie wielu projektów legislacyjnych nie prowadzi, zdaniem samorządowców, do deklarowanego przez rządzących uporządkowania prawa, a wręcz przeciwnie – grozi dalszym jego skomplikowaniem.

Czytaj też: Gdzie powstaną leśne gospodarstwa węglowe?

W nowym parlamencie podjęto dyskusję i prace legislacyjne dotyczące niektórych zagadnień ustroju samorządu, powołano też długo oczekiwany przez samorządy Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jednak zapoczątkowane w nich prace, zdaniem samorządowców, cechuje brak spójnej wizji kierunków rozwoju polskiego samorządu terytorialnego w najbliższych latach. Tymczasem powszechnie wiadomo, że sprawny i logiczny ustrój samorządowy ma bezpośredni wpływ na zaspokajanie przez samorządy potrzeb mieszkańców.

Dlatego samorządowcy po raz kolejny postulują powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego. Celem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego byłoby opracowanie kompleksowej diagnozy obowiązującego prawa dotyczącego samorządu terytorialnego, a w szczególności dotyczącego kwestii ustrojowych. Komisja powinna też wytyczyć ogólne kierunki zmian legislacyjnych w tym zakresie, a po zaakceptowaniu ich przez wszystkie zainteresowane środowiska powinna przygotować projekty niezbędnych aktów prawnych. Po ich uchwaleniu przez parlament Komisja powinna czuwać nad zachowaniem spójności systemu prawa samorządowego w trakcie kolejnych zmian legislacyjnych.

Czytaj cały artykuł tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA