REKLAMA

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Rząd chce generalnego rozstrzygnięcia

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 21 grudnia 2015 00:25
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Rząd chce generalnego rozstrzygnięcia Rząd prowadzi prace nad przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności (fot. zamosc.um.gov.pl)

- Nieodpłatne przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe byłoby niezgodne z konstytucją. Naruszałoby bowiem prawo własności samorządów, będących właścicielem tych gruntów, jak i pośrednio skarbu państwa – wyjaśniał posłom Komisji ds. Petycji Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury i budownictwa.

Petycję w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste", proponując, by takie przekształcenie zostało dokonane zgodnie z projektem ustawy. Nieodpłatne przekształcenie z mocy ustawy użytkowania wieczystego w prawo własności uzasadniano ponoszonymi kosztami przez użytkowników, a jednocześnie wadliwością i słabością prawa .

Takie przekształcenie zwolniłoby urzędy z ogromu prac biurokratycznych, co miałoby pożyteczne skutki i spowodowałoby, że koszty funkcjonowania zostałyby istotnie zmniejszone. Miałoby to też odblokować możliwość inwestowania, gdyż uwłaszczeni mieliby większe chęci do inwestowania w nieruchomości.

Brak rekompensat dla samorządów

- Wnioskodawcy wskazali, że utracone w ten sposób dochody samorządów nie byłyby znaczące. Oszacowano, że w Warszawie byłoby to ok. 150 mln zł, czyli w skali kraju - zakładając, że w stolicy jest ok. 10 proc. mieszkańców uprawnionych do takiego przekształcenia - byłoby to ok. 1,5 mld zł. Petycja nie przewiduje rekompensaty dla samorządów za utracone dochody – zwracał uwagę przewodniczący komisji, Mirosław Jan Piechota.

Wiceminister Smoliński przypomniał, że debata publiczna na ten temat toczy się od dawna. Rząd z założenia nie jest przeciwny takim przekształceniom. - Problem tkwi w jego nieodpłatności. Wypowiadał się na ten temat nawet TK, że takie nieodpłatne przekształcenie prawa własności byłoby niekonstytucyjne.

Naruszałoby prawo własności samorządów, jak i pośrednio skarbu państwa – argumentował Smoliński. - To samorząd jest właścicielem tych gruntów. Takie przekształcenie byłoby naruszeniem interesów zarówno w wymiarze właścicielskim, jak i finansowym.

Niekonstytucyjność projektu ustawy

Negatywna w tej sprawie była też opinia Biura Analiz Sejmowych (BAS), które orzekło zarzut niekonstytucyjności projektu ustawy w związku z naruszeniem własności samorządów. Te pozbawione przychodów miałyby problemy z realizacją swoich zadań.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Związku Miast Polskich zwrócił uwagę, że kwestia użytkowania wieczystego, nie dotyczy tylko budynków, które w 1989r. przekazano w gestię JST, ale także użytkowników, inwestorów, którzy nabyli użytkowanie wieczyste w pełni świadomi, jaką umowę zawierają i jakie są jej konsekwencje.

Przyjęcie zamiany prawa wieczystego użytkowania na prawo własności stanowiłoby zamach na majątek JST, spadek ich dochodów i nieuzasadnione korzyści dla tych, którzy by z tego skorzystali.

Nie zgadzał się z takimi opiniami Grzegorz Wojciechowski. - Problem ten dotyczy również nieruchomości przejętych dekretem Bieruta, których uprawomocnienie nastąpiło późno, np. w 2010 r.

Byli właściciele najczęściej mieszkają w tych nieruchomościach i w związku z przejęciem ich nieruchomości na rzecz państwa czy gminy nie mają żadnych preferencji, co do opłaty rocznej. Płacą po kilkanaście tysięcy, co niewspółmiernie obciąża ich budżet. Wymaga to szybkiego uregulowania. Stracili nieruchomość na podstawie dekretu często już w wolnej Polsce, a teraz sprowadza się ich do roli najemców płacących wysokie podatki.

- Rząd prowadzi prace zmierzające do generalnego rozstrzygnięcia kwestii przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności – zapowiedział wiceminister Smoliński.

Działania w tym zakresie muszą zdefiniować skutki finansowe tych przekształceń. Gdyby przyjęto rozwiązanie, że użytkownik musi wpłacić jakąś wartość swojemu dotychczasowemu właścicielowi, spotkałoby się ono na pewno z przychylnością TK, a także samorządów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA