REKLAMA

Przestępcom będzie trudniej podróżować samolotem. To kolejne narzędzie walki z terroryzmem

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 07 kwietnia 2016 00:00
Przestępcom będzie trudniej podróżować samolotem. To kolejne narzędzie walki z terroryzmem Parlament Europejski chce objąć systemem PNR również biura podróży/Fot. pixabay.com/

• Rząd RP jest za przyjęciem tzw. dyrektywy PNR dotyczącej wymiany danych osobowych pasażerów statków powietrznych.
• Dane te będą przechowywane przez pół roku, w niektórych przypadkach nawet 1,5 roku, a potem maskowane.
• Systemem PNR dotyczy lotów wewnątrzunijnych oraz pozyskiwania danych pasażerów lotów czarterowych organizowanych przez biura podróży.

Sejmowa komisja ds. UE zdecydowała o przyjęciu stanowiska rządu dotyczącego tzw. dyrektywy PNR (Passenger Name Records). Ma ona zobowiązywać linie lotnicze do przekazywania służbom szczegółowych danych o wszystkich pasażerach podróżujących z lub do Unii Europejskiej. Wgląd w nie byłby możliwy przez 30 dni. Potem byłyby maskowane.

Mimo zmian nadal wątpliwości budzą założenia systemu zbierającego i przechowującego dane wszystkich pasażerów. W projekcie dyrektywy, po poprawkach zapisano, że będą one przechowywane przez sześć miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach przez 1,5 roku.

Dane będą zaszyfrowane, a warunki dostępu do nich rygorystycznie opisane w dyrektywie. Polski rząd proponuje, aby dla pełniejszej analizy skuteczności rozwiązania przedłużyć czas przechowywania danych z 6 do 12 miesięcy. Chodzi o względy operacyjne, tak wiele informacji trudno będzie bowiem służbom skutecznie przeanalizować w krótkim czasie.

Ataki terrorystyczne przyspieszyły pracę nad PNR

Projekt dyrektywy przedstawiła w 2011 r. Komisja Europejska, jednak został on zablokowany przez Parlament Europejski. Impulsem do wznowienia i przyspieszenia prac były zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli. Z uwagi na postępy poczynione w pracach ustawodawczych na przestrzeni ostatnich pięciu lat, zaszła konieczność opracowania aktualnej informacji o stanowisku RP, wobec projektu dyrektywy określanej jako PNR.

Przedłożona do rozpatrzenia informacja obejmuje wypracowany podczas grudniowego posiedzenia Rady projekt deklaracji państw członkowskich w sprawie objęcia systemem PNR lotów wewnątrzunijnych oraz pozyskiwanie na podstawie prawa krajowego danych od biur podróży.

Czytaj też: Znieważenie prezydenta: Sejm skierował przepisy do pracy w komisji

Jako istotne argumenty przemawiające za rozbudową systemu PNR wymienia się sposoby działania osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną, które przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi państwami, korzystając z lotów organizowanych w ramach imprez turystycznych oraz czarterowych organizowanych przez agencje turystyczne. Państwa członkowskie w uzgodnionym projekcie wspólnej deklaracji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Parlamentu Europejskiego, który chce objąć systemem PNR także biura podróży.

Skuteczniej przeciwdziałać terroryzmowi

- Rząd RP od początku popierał prace nad ustanowieniem wspólnego unijnego systemu PNR, postrzegając go jako istotny element budowania potencjału państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw terrorystycznych – mówił podczas posiedzenia komisji ds. UE Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA. - Wzrost zagrożenia terrorystycznego w UE, czego wyrazem są ostatnie tragiczne wydarzenia w Brukseli, potwierdza potrzebę podejmowania działań wyprzedzających tak, aby identyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom na najwcześniejszym etapie.

Czytaj też: Prokuratura zajmie się niepublikowaniem wyroku TK

Zdaniem wiceministra Skiby obecny kompromisowy kształt dyrektywy, w treści której zaproponowano szereg poprawek mających zapewnić skuteczniejszą ochronę praw pasażerów linii lotniczych, pozwala na sfinalizowanie prac legislacyjnych nad dyrektywą PNR. Jednym z jej istotnych elementów jest zapewnienie równowagi pomiędzy wymogami związanymi z bezpieczeństwem, a gwarancjami w zakresie praw podstawowych, jak ochrona danych osobowych.

Dyrektywa pilnie potrzebna

Rząd RP oczekuje, że szybkie przyjęcie dyrektywy pozwoli na podniesienie potencjału państw członkowskich w zwalczaniu terroryzmu. Dałoby to pewność, że zbieranie danych i ich wymiana opiera się na spójnych podstawach prawnych oraz obowiązujących standardach ochrony danych osobowych w całej UE.

Poseł sprawozdawca Jacek Kurzępa z PiS podkreślił, że globalizacja zachowań terrorystycznych dotyka bezpośrednio nas wszystkich. To ważne, że państwa europejskie osiągnęły kompromis dotyczący znalezienia konsensusu pomiędzy prawami podstawowymi każdego człowieka, a koniecznością ujawniania danych dotyczącej przelotów obywateli UE, jak i krajów pozaunijnych. Jego zdaniem, w wymiarze wagi zachowania bezpieczeństwa, argument o zakusach państwa do inwigilowania obywateli nie znajduje uzasadnienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA