REKLAMA

Rada ministrów chce przeciwdziałać przestępczości seksualnej

  • Autor: GP
  • 29 grudnia 2015 13:02
Rada ministrów chce przeciwdziałać przestępczości seksualnej Rada ministrów za nowymi narzędziami walki z przestępczością seksualną (fot. W.Mohd, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)

We wtorek (29 grudnia) resort sprawiedliwości przedłożył Radzie Ministrów projekt ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości seksualnej. Zakłada on powstanie nowych narzędzi kontroli potencjalnych sprawców takich zbrodni.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy, wprowadzi nowe, nieistniejące na tę chwilę środki ochrony społeczeństwa, w tym szczególnie nieletnich. W projektowanej ustawie zdefiniowano przede wszystkim zakres przestępczości wymagającej szczególnej interwencji.

Zgodnie z projektem ustawy, zostanie utworzony rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, który będzie składał się z dwóch baz. Pierwszą będzie rejestr z dostępem ograniczonym, drugą rejestr publiczny, do którego dostęp będzie powszechny i nieograniczony.

Rejestr osób skazanych do wglądu organów państwa

Dane w rejestrze z dostępem ograniczonym zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Karnego. Wśród informacji tam zamieszczonych, będą dane identyfikacyjne osoby, kwalifikacja prawna czynu jakiego się dopuściła osoba wpisana, informacja o tym, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 roku życia. Ponad to data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania.

Rejestr będzie także wzbogacany o fotografie, informacje o wzroście karanego i jego kolorze oczu, miejscu zameldowania skazanego i faktyczny adres pobytu. Dane w tym rejestrze będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń.

Przepisy omawianej ustawy pozwalają na wgląd do ograniczonego rejestru sądom, prokuraturze, policji, ABW, służbie celnej, CBA, organom administracji rządowej i samorządowej.

Rejestr publiczny, publikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości

W rejestrze z dostępem publicznym znajdą się informacje o sprawcach czynów zabronionych, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na małoletnim poniżej 15 roku życia oraz osób, które popełniły przestępstwo seksualne, a były wcześniej za takie karane, recydywiści.

Dane zamieszczone w tym rejestrze publicznym nie będą zawierać: imion rodziców skazanego, nazwiska rodowego matki oraz miejsca zamieszkania - znajdzie się tu tylko nazwa miejscowości, w której skazany przebywa.

Rejestr ten będzie dostępny powszechnie. Za jego publikację będzie odpowiadać Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Utworzona zostanie także policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Mapa będzie zawierać aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia w całym kraju.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA