REKLAMA

Reprywatyzacja: Świadek zostanie doprowadzony przed komisję weryfikacyjną

  • Autor: PAP/AT
  • 11 stycznia 2018 09:59
Reprywatyzacja: Świadek zostanie doprowadzony przed komisję weryfikacyjną Komisja weryfikacyjna od początku czerwca 2018 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości (Patryk Jaki, fot.facebook.com/patryk.jaki)

Większe grzywny za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną i możliwość doprowadzenia świadka zakłada nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

• Sejm uchwalił nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

• Przewiduje ona m.in.: możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed komisję świadków decyzją prokuratora okręgowego.

• Nowelizacja zwiększa też kary grzywny za niestawiennictwo przed komisją do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo i do 30 tys. zł za kolejne.

• Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 286 posłów, przeciw było 155, a od głosu wstrzymała się jedna osoba.

"Im dłużej pracuje komisja weryfikacyjna, tym więcej dowiadujemy się o tym, jak wyglądały wasze rządy i wasza służba wobec bezbronnych ludzi w Warszawie, w jaki sposób wyglądał proces tak zwanego czyszczenia kamienic" - zwrócił się przed głosowaniem do posłów PO wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Ocenił, że PO chce zablokować prace komisji, "bo gdyby nie powstała, to rodziny członków PO nie musiałyby zwracać milionów złotych". "Tak jak to ostatnio zrobiła rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz. W ogóle nie byłoby na ten temat mowy" - dodał.

Czytaj też: Komisja reprywatyzacyjna: Nieruchomości wrócą pod zarząd miasta?

Sejm przyjął poprawki PiS do noweli przyjęte wcześniej przez komisję ustawodawczą. Jedna z nich zakłada, że komisja weryfikacyjna po wydaniu decyzji o uchyleniu reprywatyzacji będzie mogła nakazać miastu przejęcie zarządu nad nieruchomością i określenie stawki czynszu.

Jak napisano w poprawce, gmina w terminie siedmiu dni od wydania decyzji przez komisję przejmuje od dotychczasowego zarządcy czynności związane z "zarządzaniem nieruchomością". Ponadto, gmina w terminie 14 dni od przejęcia zarządu nad nieruchomością "wydaje w stosunku do najemcy lokalu lub innej osoby zajmującej nieruchomość" decyzję określającą wysokość czynszu za zajmowany lokal.

Nowela ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa przewiduje m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

W uzasadnieniu projektu noweli napisano, że nowe przepisy zakładają wyposażenie komisji weryfikacyjnej w kompetencje prokuratora określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym. Podkreślono, że chodzi o to, aby komisja miała możliwość wszczynania postępowań zmierzających do wyeliminowania niezgodnych z prawem orzeczeń sądów oraz decyzji organów.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca 2018 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA