REKLAMA

Resort cyfryzacji: Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania

  • Autor: bad
  • 12 lipca 2016 16:34
Resort cyfryzacji: Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania Celem programu ma być m.in. zainteresowanie szerszej grupy uczniów studiowaniem informatyki. Fot. 4lo.olsztyn.pl

Szkoły ponadgimnazjalne mają pracować w zakresie nauczania uczniów algorytmiki i programowania. Minister cyfryzacji ogłosił w związku z tym otwarty konkurs.

Minister cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania i zaprasza do składania ofert.

Celem tego zadania jest przeprowadzenie pilotażowych działań, których efektem będzie:

* przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do startu w olimpiadach informatycznych;

* wyłonienie uczniów szczególnie utalentowanych, w celu objęcia ich nauczaniem zindywidualizowanym;

* zainteresowaniem szerszej grupy uczniów studiowaniem informatyki;

* rozwój umiejętności ścisłego myślenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2016 r.

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich MC, pod numerem telefonu 22 245 54 50 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DKFE@mc.gov.pl.

Resort zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Swoje kandydatury proszę zgłaszać na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do 25 lipca 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Starsza 2016-07-13 09:45:11
    Co to znaczy ścisłe myślenie? Może lepiej byłoby zacząć od podmiotowych kompetencji uwarunkowanych rozwojem aktywności poznawczej w obszarze kompetencji informatycznych oraz jego podmiotowym sądzeniu o wyborze obszaru tych zainteresowań które mogą wpłynąć na jego podmiotowy wybór kierunku studiów?REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA