REKLAMA

Rodzina 500Plus: komunikat ministerstwa w sprawie pisma Rzecznika Praw Dziecka

  • Autor: PAP/MIW
  • 18 sierpnia 2016 19:49
Rodzina 500Plus: komunikat ministerstwa w sprawie pisma Rzecznika Praw Dziecka Rodzina 500Plus to sztandarowy program rządu Beaty Szydło. (fot. www.mpips.gov.pl)

• W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi pisma Rzecznika Praw Dziecka na temat sytuacji niepełnosprawnych dzieci w ramach programu Rodzina 500 plus Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało komunikat.
• Informuje w nim, że stwierdzenie, iż program Rodzina 500 plus jest dyskryminacyjny wobec dzieci niepełnosprawnych jest niedopuszczalne i nieuzasadnione.

- Funkcjonujące dotychczas systemy wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu (system świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny) oparte o dochód rodziny realizują zasadę, że w przypadku rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub po 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, wsparcie udzielane jest przy wyższym kryterium dochodowym. W przypadku rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o lekkim stopniem niepełnosprawności wsparcie udzielane jest przy podstawowym kryterium dochodowym - informuje resort.

- Zasady te obowiązujące w przypadku świadczeń rodzinnych od 2004 roku, a w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 2008 roku, oparte były o fakt, że w przypadku wychowywania dziecka z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rodzina ponosi zwiększone koszty jego utrzymania. Również dziecko z umiarkowanym czy znacznym stopniem niepełnosprawności wymaga zdecydowanie większego wsparcia jego rodziców w codziennym życiu. Należy także zauważyć, że zasady te obowiązywały również w ustawach "poprzedzających" ustawę o świadczeniach rodzinnych czy ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - czytamy w dalszej części komunikatu.

Resort podnosi, iż zasady te aż do chwili obecnej nie były kwestionowane, w tym również przez Rzecznika Praw Dziecka.

- Co więcej, w uchwalonej w 2011 roku przy dużym zaangażowaniu Rzecznika Praw Dziecka ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zasada ta została powielona i rodzina zastępcza otrzymuje wyższe wsparcie, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub po 16. roku życia orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, świadczenie dla rodziny zastępczej jest na podstawowym poziomie - stwierdza MRPiPS.

Resort wyjaśnia, że przygotowując ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ministerstwo Rodziny przyjęło dotychczasowe zasady (nie budzące do tej pory wątpliwości) i ustaliło preferencyjne, wyższe kryterium dochodowe w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub po 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

- Warto przy tym zaznaczyć (co powinien również dostrzec Rzecznik Praw Dziecka), że kryteria dochodowe w programie Rodzina 500 plus są znacząco wyższe niż w innych systemach wsparcia rodzin (800/1200 zł netto - świadczenie wychowawcze, 674/764 zł netto - zasiłek rodzinny). Ponadto stosowane są przy ubieganiu się o wsparcie na pierwsze dziecko. Każde kolejne dziecko, w tym również dziecko niepełnosprawne, otrzyma świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodu rodziny. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że Ministerstwo Rodziny na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro rodziny i jest ono dla nas najwyższą wartością. Mamy nadzieję, że również i Rzecznik Praw Dziecka dostrzega olbrzymie wsparcie, jakie zostało skierowane do polskich rodzin programem "Rodzina 500 plus". Z programu tego skorzystało już bowiem ponad 3,6 mln polskich dzieci, a suma świadczeń skierowanych do rodziny tylko w 4 pierwszych miesiącach jego obowiązywania przekroczyła już 7 mld zł - informuje komunikat resortu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA