REKLAMA

Rząd przeciwny relokacji uchodźców. Jak to uzasadnia?

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 25 listopada 2015 22:03
Rząd przeciwny relokacji uchodźców. Jak to uzasadnia? W ocenie rządu kwestia automatyzmu i relokacji uchodźców przez państwa członkowskie UE tworzy mechanizm, który stanowiłby jedynie czynnik przyciągający emigrantów. Zachęcałby ich jeszcze bardziej do podejmowania prób przedostania się do UE (fot. Shutterstock)

- To dziś najbardziej gorąca sprawa - mówił Jakub Skiba, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas środowego sejmowego posiedzenia komisji ds. Unii Europejskiej. Poinformował posłów o stanowisku rządu wobec wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego mechanizm relokacji i wyznaczania kryteriów dotyczących przyjmowania uchodźców.

Nie automatyzmowi i narzucaniu kwot

- Biorąc pod uwagę błędne założenia leżące u podstaw idei takiego systemu, rząd sprzeciwia się próbie kryzysowego utworzenia mechanizmu relokacji. Nie możemy zgodzić się na rozwiązania, które pozbawią państwa członkowskie wpływu na ten proces , przede wszystkim zaś na liczbę uchodźców, którzy mieliby trafić do danego państwa. Nie zgadzamy się na wysokość odgórnie narzucanych kwot i  automatyzm w redystrybucji osób – mówił wiceminister Skiba.

Propozycja KE zakładała automatyczne uruchomienie procesu redystrybucji uchodźców z państwa członkowskiego dotkniętego nagłym napływem osób wymagających ochrony międzynarodowej. Mechanizm ten uruchamiany byłby  przez RE, a kwoty naliczane według algorytmu uwzględniającego m.in. PKB oraz liczbę mieszkańców.

Dolewanie oliwy do ognia

W ocenie rządu kwestia automatyzmu i relokacji uchodźców przez państwa członkowskie UE tworzy mechanizm, który stanowiłby jedynie czynnik przyciągający emigrantów. Zachęcałby ich jeszcze bardziej do podejmowania prób przedostania się do UE.

- Naszym celem powinno być maksymalne ograniczenie takich zdarzeń i skupienie się na pomocy uchodźcom, jak najbliżej ich ojczyzn, aby ułatwić im powrót gdy sytuacja ulegnie poprawie. W ocenie rządu odgórnie narzucona obligatoryjność nie oddaje ducha solidarności i stawia państwa członkowskie w trudnej sytuacji. Zmusza je do przyjęcia dużej liczby osób wymagających ochrony międzynarodowej – podkreślał wiceminister.

Taka sytuacja generowałaby znaczące koszty . Jednocześnie przedstawione propozycje nie uwzględniają zmieniających się kierunków, z których płyną zagrożenia migracją , co w przypadku Polski dotyczyłoby kierunku wschodniego, związanego z sytuacją wewnętrzną Ukrainy.

Zdecydowany sprzeciw rządu budzi także przekazanie szerokich uprawnień na rzecz KE, która miałaby, bez udziału państw członkowskich, wpływać na sytuację na ich terytorium. - Uważamy to za rozwiązanie niedopuszczalne. Największym priorytetem rządu jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Biorąc to pod uwagę będziemy prezentowali stanowisko negatywne – podkreślał Jakub Skiba.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Wiceminister poinformował też  posłów o stanowisku rządu wobec aktów  prawnych przedstawionych przez jurysdykcję luksemburską będących w zakresie kompetencji MSWiA. Jednym z nich jest wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu osób i przedsiębiorstw poprzez uproszczone przyjmowanie niektórych dokumentów urzędowych w UE. 

Dodał, że Polska popiera cel rozporządzenia czyli eliminację barier na rynku wewnętrznym oraz  swobodny przepływ osób. - W projekcie wskazano, że nie nakłada on obowiązku wydawania dokumentów niezgodnych z porządkiem prawnym danego państwa członkowskiego, np. dotyczących związków partnerskich – podkreślał wiceminister deklarując, że rząd zaakceptuje to rozporządzenie.

Zaakceptowana została przez rząd dyrektywa dotycząca ochrony danych przylatujących pasażerów w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym ich wykrywaniu i ściganiu. Posłowie z Komisji ds. UE dowiedzieli się, ze podczas grudniowego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poruszone zostaną  zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych przylatującego pasażera.

Jeden automatyczny system ma przyczynić się do sprawnego wykrywania i poszukiwania osób  powiązanych z terroryzmem. 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA