REKLAMA

Rząd przygotowuje program "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka"

  • Autor: PAP/GP
  • 08 marca 2016 18:33
Rząd przygotowuje program "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka" śp. Władysław Stasiak (fot.: wikipedia.org/CC)

Przeciwdziałanie pospolitym przestępstwom, patologiom społecznym, edukacja i zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży zakłada Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka, w sprawie którego uchwałę podjął rząd.

To kontynuacja zainaugurowanego w marcu 2007 r. programu "Razem Bezpieczniej"; na lata 2007 - 2015. Jego patronem jest Władysław Stasiak - ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. To właśnie w czasie gdy Stasiak był ministrem SWiA, przygotowano i rozpoczęto realizację programu "Razem Bezpieczniej".

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, program przewidziany na lata 2016 - 2017, ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

- Cel główny i cele szczegółowe programu na kolejne dwa lata wyznaczono biorąc pod uwagę założenia Strategii Sprawne Państwo 2020 i wyniki poprzedniej edycji. Dla obywateli wyjątkowo ważne jest zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości pospolitej, która jest wskazywana jako najbardziej dotkliwa. Ograniczenie takiej przestępczości wymaga tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa - podkreślił CIR.

Przeczytaj: Senat dzieli fundusze dla Polonii

W ramach programu przewidziano: zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego; realizowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem przeciwdziałania patologiom społecznym oraz poprawy infrastruktury bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia.

Ważnym celem programu ma być też przeciwdziałanie patologiom społecznych oraz ochrona dzieci i młodzieży przed przejawami tego zjawiska. W jego ramach mają być realizowane zadania mające wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie odpowiednich postaw dzieci, w tym rewitalizacja miejsc i obiektów np. infrastruktury publicznej. Mają być angażowane społeczności lokalnej do działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; autorzy przewidują również działania profilaktyczne w zakresie przemocy, alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnch, w tym dopalaczy.

Inicjatywa zakłada upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej i wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, promocję zdrowia, organizowanie zajęć pozaszkolnych, sportowych, plenerowych, które mogą pomagać w zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz w przeciwdziałaniu przemocy lub agresji wśród nich.

Autorzy programu zakładają też edukowanie w zakresie zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości.

- W efekcie podjętych działań powstaną nowe miejsca do spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Dojdzie do współpracy społeczności lokalnej na rzecz bezpieczeństwa młodych osób, a także stworzenia innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych wspomagających edukację w tym zakresie. Rozwinie się profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród małoletnich i różnym formom przemocy, co będzie połączone z propagowaniem zachowań asertywnych w takich sytuacjach - podkreślono w komunikacie.

W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 3 mln zł na finansowanie zadań programu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA