REKLAMA

Rząd przyjął dwa projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 19 stycznia 2016 21:23
Rząd przyjął dwa projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Konsumenci mogą liczyć na mniejsze opłaty sądowe, dochodząc roszczeń wynikających z czynności bankowych (fot. ms.gov.pl)

· Konsumenci mogą liczyć na mniejsze opłaty sądowe, dochodząc roszczeń wynikających z czynności bankowych.
· Resort sprawiedliwości chce szerszego stosowania dozoru elektronicznego (SDE).
· Kara pozbawienia wolności odbywana w SDE (331 zł/miesiąc) jest tańsza od pobytu skazanego w więzieniu (3100 zł/miesiąc).

Podczas dzisiejszego (19 stycznia) posiedzenia Rada Ministrów przyjęła dwa przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości projekty. Pierwszy to zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Drugi to projekt ustawy Kodeks karny, który wprowadza zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) i powraca do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca 2015 roku.

Pierwszy projekt, dotyczy wysokości opłat w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych. Projektowane zmiany wynikają z konieczności modyfikacji przepisu, który został wprowadzony ustawą z dnia 25 września 2015 r. – Prawo bankowe. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, przyjęte wtedy regulacje zawierały wady natury konstytucyjnej, systemowej i funkcjonalnej.

System opłat sądowych w sprawach cywilnych jest bardzo zróżnicowany. Niskie opłaty oraz ustawowe zwolnienia od opłat w niektórych sprawach świadczą o preferencyjnym traktowaniu tych spraw (np. sprawy z zakresu prawa pracy albo sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, na taką szczególną ochronę zasługują konsumenci dochodzący roszczeń wynikających z czynności bankowych. Zazwyczaj w celu zaspokojenia ważnych potrzeb życiowych (np. zakup mieszkania, samochodu), konsumenci muszą korzystać ze środków pieniężnych oferowanych przez banki. Ich bieżące dochody nie pozwalają bowiem na poczynienie oszczędności wystarczających na zaspokojenie tych potrzeb. To samo należy odnieść do osób prowadzących gospodarstwa rodzinne, które w niektórych sytuacjach są zmuszone korzystać z usług banków, aby zapewnić ciągłość działalności gospodarstwa rolnego.

Resort twierdzi, że takim osobom powinny przysługiwać takie uprawnienia, które ułatwiają dochodzenie roszczeń wynikających z czynności bankowych. „W sporze między konsumentem lub producentem rolnym a bankiem występuje poważna różnica co do sytuacji ekonomicznej stron i to konsument (producent rolny) znajduje się w mniej dogodnej pozycji. Konieczność uiszczenia stosunkowo wysokiej opłaty sądowej oraz niepewność co do uzyskania i ewentualnego zakresu zwolnienia od tej opłaty (w drodze orzeczenia sądu albo referendarza sądowego), stanowi poważny czynnik, który może zniechęcać te podmioty do dochodzenia przysługujących im roszczeń” – informuje resort sprawiedliwości.

W zmianach ustawy zaproponowano, aby przywilej, czyli obniżenie maksymalnej stawki opłaty stosunkowej, obowiązywał wyłącznie w tych sprawach, w których konsumenci i producenci rolni prowadzący gospodarstwa rodzinne dochodzą roszczeń wynikających z czynności bankowych.

„W celu zapobieżenia możliwym wątpliwościom dotyczącym stosowania proponowanego przepisu w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy, zaproponowano też przepis przejściowy. Przewiduje on, że w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące wysokości opłaty stosunkowej” – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

Rada Ministrów przyjęła także projekt dotyczący zmian w Kodeksie karnym. Chodzi o zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego. Istotą projektu zmian jest przywrócenie SDE jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie kary ograniczenia wolności - jak jest od 1 lipca 2015 r.

Jak twierdzi resort sprawiedliwości, System Dozoru Elektronicznego przestał w Polsce działać. W związku z tym resort podjął działania zmierzające do przywrócenia jego właściwego funkcjonowania.

MS informuje, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku w 6052 spraw orzeczono wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Po zmianie przepisów dotyczących systemu dozoru elektronicznego od 1 lipca 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku orzeczono 29 kar ograniczenia wolności wykonywanych w systemie dozoru elektronicznego. „Dane te pokazują, że poprzednia nowelizacja przepisów de facto zlikwidowała sprawnie działający system dozoru elektronicznego, który będzie mógł być ponownie wykorzystywany przez polskie sądy w sposób efektywny” – twierdzi resort.

 I przypomina, że kara pozbawienia wolności odbywana w SDE (331 zł/miesiąc) jest tańsza od pobytu skazanego w więzieniu (3100 zł/miesiąc). „Przede wszystkim jest bardzo skuteczna i odgrywa duże znaczenie w procesie resocjalizacji. System umożliwia bowiem opuszczenie przez skazanego zakładu karnego, w którym pobyt nie zawsze przynosi pozytywne skutki resocjalizacyjne i pozostawanie skazanego pod kontrolą w warunkach współuczestniczenia w życiu społeczeństwa” – twierdzi Ministerstwo. 

Czytaj też: Jaki: pierwsze czytanie projektu zmian w dozorze elektronicznym możliwe w styczniu

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA