REKLAMA

Rząd zajmie się projektem zmiany ustawy o odpadach

  • Autor: PAP/MIW
  • 03 listopada 2017 15:40
Rząd zajmie się projektem zmiany ustawy o odpadach Zmiany dotyczące ewidencji odpadów mają na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości. (fot. pixabay.com)

Możliwość niezwłocznego usuwania odpadów przez właściwe organy, ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, z obowiązkiem zwrotu kosztów przez posiadacza odpadów, to jedna ze zmian przewidziana w projekcie noweli ustawy o odpadach, którą we wtorek (7.11) ma zająć się rząd.

Propozycja zakłada też wprowadzenie możliwości finansowania usuwania odpadów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w odpowiedniej wysokości na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym poniesionych w celu usunięcia odpadów i ich zagospodarowania lub skutków prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Zdaniem autorów nowych przepisów wprowadzone zostaną też zmiany dotyczące ewidencji odpadów mające na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych (w tym zmieszanych i bioodpadów) odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Wprowadzone mają być też zmiany polegające na doprecyzowaniu przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i monitorowania przekazywania odpadów, w tym propozycje modyfikacji przepisów dotyczących bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Doprecyzowane mają również zostać przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym w zakresie sprawozdawczości i sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • w.potega@neostrada.pl 2017-11-08 09:57:51
    Kierunek prawidłowy. Oddający odpady przewoźnikowi powinni otrzymywać kwity, ale też odbiorca odpadów powinien mieć możliwość sprawdzenia zawartości pojemników i kwestionowania, w przypadku nieprawidłowości, niedokładności. Dzięki BDO mamy szansę na skokową jakościową zmianę we wprowadzaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA