REKLAMA

Rząd zdecydował: Wynagrodzenia w spółkach państwowych nie będą jawne

  • www.pulshr.pl
  • Autor: PulsHR.pl (MIW)/AT
  • 02 czerwca 2017 08:39
Rząd zdecydował: Wynagrodzenia w spółkach państwowych nie będą jawne W opinii rządu projekt nowelizacji zawiera wiele nieprecyzyjnych przepisów, a ponadto wprowadza ograniczenie ochrony danych osobowych. (fot. pixabay.com)

Rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

• Posłowie chcieli zwiększyć zakres informacji o przychodach, które musieliby podawać do publicznej wiadomości m.in. osoby kierujące spółkami Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, a także państwowym i komunalnym osobom prawnym.

• W swym, przedstawionym pod koniec maja stanowisku Rada Ministrów krytycznie oceniła jednak zaproponowane rozwiązania.

• W jej opinii projekt ustawy zawiera wiele nieprecyzyjnych przepisów, a ponadto wprowadza ograniczenie ochrony danych osobowych.

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ustala zasady wynagradzania m.in. kierowników, dyrektorów, prezesów, wiceprezesów, zastępców dyrektorów, członków zarządów oraz innych organów zarządzających w przedsiębiorstwach i agencjach państwowych, instytutach badawczych, fundacjach i państwowych jednostkach budżetowych. Określa także zasady wynagradzania członków rad nadzorczych wymienionych w ustawie jednostek organizacyjnych i kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wedle obecnych przepisów informacje o ich wynagrodzeniu, podobnie jak i o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych.

Czytaj też: Priorytety na 2017 r.: Nowe zarządzanie spółkami Skarbu Państwa

Z kolei ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, państwowym i komunalnym osobom prawnym. Regulacje te dotyczą kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.

Zgodnie z obecną ustawą w wymienionych wyżej spółkach uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego (z pewnymi wyjątkami) są jawne. Nie podlegają one ochronie danych osobowych, ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.

W opinii rządu, który analizował je przede wszystkim pod kątem prawa do ochrony danych osobowych, zaproponowane rozwiązania miały iść jednak zbyt daleko.

- Nie negując potrzeby tego rodzaju kontroli społecznej należy jednak stwierdzić, że z punktu widzenia prawa do ochrony danych osobowych regulacje omawianego projektu ustawy budzą zastrzeżenia – czytamy w stanowisku Rady Ministrów. Jak precyzuje rząd zastrzeżenia dotyczą dwóch aspektów proponowanych zmian tj. zakresu informacji objętych „obowiązkiem publikacyjnym” (w szczególności w odniesieniu do informacji o przychodach z innych źródeł niż zatrudnienie) oraz kręgu osób, których dane osobowe objęte są tym obowiązkiem.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA