REKLAMA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Incydenty zagrażające bezpieczeństwu są analizowane

  • Autor: PAP/JS
  • 19 października 2016 18:17
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Incydenty zagrażające bezpieczeństwu są analizowane Kontrola NIK pokazała m.in., że nie obejmowano ochroną fizyczną wszystkich obiektów infrastruktury krytycznej, a część terenów, na których znajdowały się obiekty infrastruktury krytycznej nie była właściwie zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych (fot.:policja.pl)

Wszystkie przypadki zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej są szczegółowo analizowane, a wnioski z nich służą do poprawy bezpieczeństwa - zapewnia rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz.

Odniosła się w ten sposób do opublikowanej  przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji na temat wyników badania prawidłowości zabezpieczeń obiektów kluczowych dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa i obywateli. Według NIK, która stwierdziła szereg nieprawidłowości, nie są one dostatecznie chronione; podała przykłady incydentów stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej.

Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Obejmuje systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, zaopatrzenia w żywność, w wodę, a także systemy: łączności, sieci teleinformatycznych, finansowe, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych. Lista obiektów jest tajna.

"Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Infrastruktury Krytycznej to proces ciągły, a systemy zabezpieczeń muszą podlegać stałemu doskonaleniu. Dla poprawy bezpieczeństwa ważne jest, aby wyciągać wnioski z każdego incydentu stanowiącego potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa IK" - napisała Adamkiewicz komentując informację NIK.

Czytaj też: Błaszczak: Na mocy ustawy z 1996 r. b. prezydenci chronieni tylko na terytorium Polski

Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odnosząc się do przykładów zdarzeń podanych przez NIK w informacji pokontrolnej poinformowała, że wszystkie są szczegółowo analizowane zarówno przez RCB jak i przez operatorów. "Żaden z przedstawionych przez NIK przykładów incydentów nie wpłynął na ciągłość świadczenia najważniejszych dla państwa polskiego usług" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej jest realizowane przez operatorów, których obowiązkiem jest ochrona obiektów IK oraz przez administrację, która wspiera operatorów m.in. organizując szkolenia czy fora ochrony. W tym celu został też opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej; ostatni raz aktualizowany w czerwcu 2016 r.

NIK kontrolę Infrastruktury Krytycznej przeprowadziła w latach 2015 i 2016 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz u trzech wojewodów i w 15 samorządach szczebla powiatowego i gminnego. Wnioski z kontroli NIK opublikowała w środę.

Kontrola NIK pokazała m.in., że nie obejmowano ochroną fizyczną wszystkich obiektów infrastruktury krytycznej, a część terenów, na których znajdowały się obiekty infrastruktury krytycznej nie była właściwie zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych. Okazało się, że u większej części skontrolowanych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej nie wprowadzono rozwiązań na wypadek wystąpienia zdarzeń sabotażu lub wyrządzenia szkód przez pracowników na terenie obiektów infrastruktury krytycznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA