REKLAMA

Sąd Najwyższy apeluje, aby nie naruszać trójpodziału władz

  • Autor: PAP/rs
  • 03 kwietnia 2018 18:33
Sąd Najwyższy apeluje, aby nie naruszać trójpodziału władz Apelujemy o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań, które nie naruszają zasady trójpodziału władz - uchwaliło Zgromadzenie SN. (Fot. Shutterstock.com)

Apelujemy do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań, które nie naruszają zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów - uchwaliło we wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

  • We wtorek weszła w życie nowa ustawa o SN. Wprowadza ona m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat.
  • W SN powstaną też dwie nowe Izby z udziałem ławników wybieranych przez Senat: Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
  • Izba Dyscyplinarna ma mieć odrębną kancelarię prezesa SN kierującego jej pracą. Izba ta może też samodzielnie kształtować projekt swego budżetu.

We wtorek odbyło się też - zwołane przez I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf - "robocze" Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Tematem tego zgromadzenia była m.in. "analiza sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się SN w związku z wejściem w życie nowej ustawy".

Sędziowie SN w uchwalonym stanowisku nawiązali do nowych przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wyrazili obawę, że zwołanie KRS i dalsze prace prowadzone z udziałem sędziów wybranych w niekonstytucyjnym - według nich - trybie grożą niebezpiecznymi konsekwencjami dla stabilności całego systemu prawnego Polski.

- Nie jest jeszcze za późno na dokonanie stosownych zmian ustawodawczych oraz na skoncentrowanie uwagi na tym, co jest rzeczywistym problemem wymiaru sprawiedliwości, a więc na realnej, a nie pozorowanej zmianie procedur oraz na takim unormowaniu zakresu kognicji sądów, która pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na prawomocne orzeczenie oraz przybliży sądy do obywateli, w tym także przez zwiększenie udziału czynnika społecznego w orzekaniu - wskazano w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

Zdaniem sędziów SN - na co zwrócono uwagę we wtorkowej uchwale - nowe ustawy dot. sądów powszechnych, SN i KRS są w wielu rozwiązaniach sprzeczne z normami obowiązującej konstytucji, łamią zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów.

W uchwale zaznaczono, że żadnej z tych wad nie usuwa zaproponowany prawie dwa tygodnie temu przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie dwustopniowej procedury konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według projektu, minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna - zwraca się do KRS.

Sędziowie SN ocenili w uchwale, że "postanowienia tego projektu są typowym przykładem zmian pozornych, mających wprowadzić w błąd opinię publiczną oraz międzynarodową, co do dążenia do kompromisu w zakresie ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości".

Rzecznik SN sędzia Michał Laskowski podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej, że wtorkowa uchwała zgromadzenia została przyjęta przy 68 głosach za i dwóch wstrzymujących się, nie było głosów przeciwnych.

Poinformował też, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zostało we wtorek odroczone i będzie kontynuowane 13 kwietnia, gdyż tego dnia ma zakończyć się najbliższe z zaplanowanych posiedzeń Senatu, a dzień wcześniej najbliższe z posiedzeń Sejmu. "Czekamy na odzew w stosunku do tego naszego apelu" - powiedział sędzia Laskowski.

- Widzimy szereg mankamentów i szereg niebezpieczeństw związanych z tą ustawą. Wskazywaliśmy na to już od wielu miesięcy, ale podtrzymujemy te nasze zastrzeżenia i uważamy, że są w pełni aktualne. Co więcej nie niwelują ich projekty ustaw, które już w tej chwili znalazły się w parlamencie - ocenił.

Laskowski pytany, kiedy I prezes SN zwoła posiedzenie KRS, przypomniał, że Małgorzata Gersdorf pod koniec marca w liście do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, zaznaczyła, że zamierza wykonać ustawowy obowiązek zwołania posiedzenia KRS, "mimo że podtrzymuje wątpliwości zarówno dot. zgodności z konstytucją trybu wyboru członków Rady, jak i dochowania ustawowej procedury".

Według sędziego Laskowskiego należy stosować przepis ustawy o KRS, z którego wynika, że powinno się ją zwoływać co najmniej raz na dwa miesiące. Przypomniał, że ostatnie posiedzenie KRS odbyło się 3 marca. "Zatem do 3 maja nie można mówić o jakimś klinczu, zwłoce czy opieszałości" - dodał.

Na początku marca Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z obecnym przepisem ustawy o KRS, to do niej jako I prezes Sądu Najwyższego należy teraz zwołanie pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego. Według ustawy o KRS posiedzenie w takiej sytuacji zwołuje bowiem "Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA