REKLAMA

Samorządowcy w agencjach rolnych. Konflikt interesów? Jurgiel odpowiada

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: Portalsamorzadowy.pl
  • 05 października 2016 09:27
Samorządowcy w agencjach rolnych. Konflikt interesów? Jurgiel odpowiada Jeśli chodzi o konflikty interesów, Jurgiel przypomina, że w tej kwestii prowadzone są stałe kontrole (fot. MRiRW)

• Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował, że ponad 350 samorządowców jest jednocześnie pracownikami agencji rolnych.
• Szef resortu przedstawił listę osób zatrudnionych w ARiMR, ANR i ARR, które pełnią jednocześnie funkcje radnych bądź pracują w administracji lokalnej.
• Podkreśla jednocześnie, że łączenie tych funkcji jest pod stałą kontrolą.

Poseł Stanisław Tyszka (Kukiz’15) zwrócił się z interpelacją w sprawie personalnych powiązań władzy samorządowej z agencjami rolniczymi, które podlegają władzy centralnej oraz poprosił o wykaz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego sprawujących jednocześnie mandat radnego lub zatrudnionych w dowolnej jednostce samorządu terytorialnego.

W interpelacji Tyszka prosi o wyjaśnienie w jaki sposób kontrolowane są konflikty interesów pracowników agencji podległych ministrowi rolnictwa jednocześnie pełniących funkcje lub zatrudnionych w JST.

Minister Krzysztof Jurgiel odpowiada, że zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi m.in. w ARiMR, dotyczącymi zatrudnienia oraz stosunku pracy pracowników, pracodawca ocenia i rozlicza efektywność pracy pracowników wyłącznie w zakresie pracy powierzonej w danym miejscu pracy.

Jeśli chodzi o konflikty interesów, Jurgiel przypomina, że w tej kwestii prowadzone są stałe kontrole.

- W ww. zakresie w 2015 r. przeprowadzono łącznie w ARiMR 57 kontroli obejmując 51 biur powiatowych ARiMR oraz 6 Departamentów Centrali ARiMR. W roku bieżącym realizacja tego zakresu kontroli jest w toku. Ponadto, w 2016 roku Departament Kontroli i Bezpieczeństwa przeprowadził kontrolę w temacie. "Zapobieganie konfliktom interesów oraz relacje interpersonalne w kontekście Kodeksu Etyki Pracowników ARiMR – napisał w odpowiedzi minister.

Więcej czyatj na Portalsamorzadowy.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA