REKLAMA

Sejm: 30 marca będą omawiane nowelizacja IPN i Prawo łowieckie

  • Autor: PAP/GP
  • 29 marca 2016 18:11
Sejm: 30 marca będą omawiane nowelizacja IPN i Prawo łowieckie Sejm prawdopodobnie rozpatrzy również sprawozdanie komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu. (fot.:twitter.com/KancelariaSejmu)

• Sejm na rozpoczynającym się w środę (30 marca) posiedzeniu zajmie się m.in. projektem zmian dotyczących IPN, który przewiduje zmianę trybu wyboru prezesa Instytutu oraz likwidację zbioru zastrzeżonego.
• Jedną ze zmian jakie wprowadza nowela jest Baza Materiału Genetycznego ofiar represji totalitarnych.
• Posłowie prawdopodobnie będą też kontynuować pracę nad projektem ustawy ws. obrotu ziemią.

Projekt nowelizacji ustawy o IPN przewiduje nowy mechanizm prowadzenia poszukiwań szczątków osób, które straciły życie walcząc z totalitaryzmem - wprowadza możliwość prowadzenia tych prac w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego. Przy IPN zostanie stworzona Baza Materiału Genetycznego ofiar represji totalitarnych czy czystek etnicznych. Zgodnie z założeniami projektu, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ma zostać zlikwidowana, a jej kompetencje ma przejąć Instytut. Nowela przewiduje także likwidację wyodrębnionego zbioru zastrzeżonego znajdującego się w archiwum Instytutu.

W miejsce obecnej Rady IPN ma powstać Kolegium, które będzie tworzyło dziewięciu naukowców powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta. Zgodnie z projektem nowelizacji zmienia się tryb wyboru prezesa Instytutu. Miałby tego dokonywać Sejm za zgodą Senatu, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN.

Obecnie prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza swego grona.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu przewiduje natomiast m.in., że izba niższa powołuje pięciu z dziewięciu członków Kolegium IPN zwykłą większością głosów na wniosek marszałka Sejmu lub co najmniej 35 posłów. Powoływanie prezesa Instytutu również odbywałoby się zwykłą większością głosów, na wniosek co najmniej 115 posłów, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN. Uchwała wchodziłaby w życie 14 dni od uchwalenia.

Przeczytaj: Apel do Jarosława Kaczyńskiego

Sejm prawdopodobnie będzie kontynuował też pracę nad projektem ustawy ws. obrotu ziemią. Projektowana regulacja wstrzymuje sprzedaż państwowej ziemi przez 5 lat, ale posłowie chcą, by nie dotyczyło to m.in. działek o powierzchni do 2 ha. Podczas prac w komisji rolnictwa po pierwszym czytaniu, posłowie PO, Kukiz'15 i Nowoczesnej zaproponowali kilkadziesiąt zmian, prawie żadna nie zyskała akceptacji. W dotychczasowych pracach uwzględnionych zostało kilkanaście poprawek strony rządowej. Komisja poparła m.in. wniosek, aby wstrzymanie sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie dotyczyło działek do 2 hektarów. Przyjęta została też poprawka Kukiz'15 zobowiązująca nabywcę państwowych gruntów do niezbywania ich przez 15 lat.

Sejm zajmie się ponadto projektem nowelizacji Kodeksu karnego, autorstwa Nowoczesnej, który zakłada uchylenie karalności publicznego znieważenia prezydenta RP - za co grozi kara do 3 lat więzienia. Innym celem projektu jest uchylenie karalności publicznego znieważenia lub poniżenia organu konstytucyjnego RP - za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.

Posłowie będą też kontynuowali pracę nad projektem noweli Prawa łowieckiego, autorstwa PiS, który wprowadza zmiany w szacowaniu szkód łowieckich; proponuje się, by ich oceną oraz ustalaniem wysokości odszkodowań zajęli się wojewodowie w porozumieniu z rolnikami i myśliwymi. Obecnie takich wycen dokonują tylko łowczy.

Sejm rozpatrzy też przygotowany przez posłów Kukiz'15 projekt nowelizacji ustawy o akcyzie, który zakłada, że przedsiębiorcy przerabiający susz tytoniowy będą mogli zostać zwolnieni z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Obrady Sejmu, źródło: twitter.com/KancelariaSejmu

Kolejny punkt posiedzenia Sejmu to projekt zmian w Kodeksie pracy, który zakłada, że umowa o pracę ma mieć formę pisemną, a jeśli nie została tak zawarta, pracownik przed podjęciem pracy musi otrzymać na piśmie potwierdzenie jej warunków. Zmiana przygotowana w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej zakłada również, że pracownik musi być zapoznany z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej - obecnie ma być zapoznany przed rozpoczęciem pracy.

Sejm zajmie się też projektem zmian w Kodeksie pracy, autorstwa Nowoczesnej, który zakłada, że zwalniany pracownik miałby czternaście, a nie siedem dni na zgłoszenie do sądu pracy swojej sprawy. Sejm w drugim czytaniu zajmie się również projektem PiS ws. zmian w Regulaminie Sejmu, który zakłada, że projekt uchwały ws. ustanowienia danego roku, lub wydarzenia, rokiem osoby może być wniesiony do 30 kwietnia, a nie jak obecnie do 31 października.

Posłowie zajmą się też prawdopodobnie sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, który zakłada wdrożenie do polskiego prawa przepisów uproszczających pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach UE.

Przeczytaj: Ministerstwo cyfryzacji ostrzega, uwaga na strony podszywające się pod 500 plus

Sejm prawdopodobnie rozpatrzy również sprawozdanie komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Projekt przygotowali senatorowie PiS; w lutym Senat podjął inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.

Zgodnie z projektem nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Sejmowe komisje podczas pierwszego czytania wprowadziły poprawkę, która zakłada, że samorządy będą miały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA