REKLAMA

Sejm: Będą odszkodowania dla dzieci represjonowanych kobiet

  • Autor: PAP/AT
  • 08 lutego 2018 11:42
Sejm: Będą odszkodowania dla dzieci represjonowanych kobiet Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (fot.shutterstock)

Dzieci, które zostały urodzone w więzieniach, lub których matki represjonowane za działalność niepodległościową w okresie ciąży przebywała w miejscu odosobnienia, dostaną odszkodowanie.

  • W czwartek (8 luty) Sejm przyjął nowelę przewidującą odszkodowania dla dzieci matek represjonowanych za działalność niepodległościową.
  • Nowela reguluje kwestię uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.
  • Chodzi o dzieci urodzone w więzieniach oraz te, których matka w okresie ciąży przebywała w miejscu odosobnienia.

Sejm przyjął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Dotychczas obowiązująca ustawa weszła w życie 22 maja 1991 r.

Za głosowało 422 posłów, przeciw 2 posłów, 2 wstrzymało się od głosu.

Nowela reguluje kwestię uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa - przewiduje przyznawanie ich dzieciom, których matki pozbawione zostały wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, dzieciom urodzonych w więzieniach lub innych miejscach odosobnieniach oraz tym, których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach.

Jak zaznaczył poseł sprawozdawca Andrzej Matusiewicz (PiS) podczas środowego drugiego czytania projektu, był on bardzo szeroko konsultowany, m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, u Rzecznika Praw Obywatelskich, w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz w Instytucie Pamięci Narodowej, i "wszystkie opinie były pozytywne". Matusiewicz - występując w imieniu PiS - przypomniał, że "to jest druga inicjatywa Senatu" w tym zakresie; z pierwszą wystąpiono w 2013 r. "Ta inicjatywa senacka trafiła do Sejmu i blisko półtora roku przeleżała" - zaznaczył.

Matusiewicz dodał, na ten moment jest 40 osób, które mogłyby ubiegać się o zadośćuczynienie z tego tytułu, zatem "nie można mówić, że to jest jakieś wielkie obciążenie dla budżetu". Jak dodał, dzieci działaczy "miały oczywiście różnego rodzaju problemy, łącznie z tym, że nie mogły ubiegać się tak jak inni obywatele nawet o akty stanu cywilnego, szczególnie akty urodzenia, bo miały z tym kłopoty", a także "były często we własnych środowiskach uznawane za dzieci bandytów, wychowywały się w - można to określić - ostracyzmie środowiskowym. Zwykle mówi się o takich osobach, że w PRL-u były to osoby drugiej kategorii".

Dotychczasowe zapisy przewidywały, że osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wobec której wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, przysługiwało od Skarbu Państwa odszkodowanie, a w razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodziło na małżonka, dzieci i rodziców. Nowela ustawy uchyla zapisy, że odszkodowanie takie nie zostaje przyzwane w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie była represjonowana z powodu działalności mającej miejsce przed dniem 31 grudnia 1956 r., a także wtedy, gdy - w wyniku wykonania orzeczeń albo decyzji o internowaniu - osoba poszkodowana poniosła śmierć.

Zdaniem Michała Wójcika, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, "ta inicjatywa senacka tak naprawdę powinna być przegłosowana przez polski parlament już znacznie wcześniej". "Na szczęście dzisiaj można powiedzieć, że wychodzimy na przeciwko idei sprawiedliwości" - ocenił.

Dotychczasowe regulacje przewidywały, że stwierdzenie nieważności orzeczenia następuje na wniosek m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Sprawiedliwości, osoby represjonowanej, a - w razie jej śmierci, nieobecności w kraju lub choroby psychicznej - także jej krewnego w linii prostej, przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwa i małżonka. Nowela zakłada, że stwierdzenie nieważności orzeczenia może nastąpić - w razie śmierci dziecka osoby represjonowanej - także na wniosek jego małżonka, dzieci i rodziców.

Ponadto nowela zakłada, że "odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę" od Skarbu Państwa przysługuje także osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Nowela wskazuje, że w przypadku gdy nieważność orzeczenia stwierdzono przed dniem wejścia w życie ustawy, żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić w terminie trzech lat od dnia jej wejścia w życie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Anna KLZ 2018-02-08 23:51:52
    słusznie że tak małymi kroczkami naprawiane są wyrządzane krzywdy jednocześnie honorując oddanie prawości poszczególnym Obywatelom Rzeczypospolitej Polski. Oczekuję by jeszcze za mego życia naprawiono wyrządzane krzywdy w trakcie reorganizacji administracji rządowej, sprawa złożona – oszukano profesora prawa ówczesnego Prezydenta RP, 2007r., przejęto 300 Pracowników, zgodnie z deklaracją GIP PIP poszukiwanych specjalistów KLZ, ukryto zaplanowany limit 160 osób, celem wyłudzenia finansów z budżetu na utrzymanie Ośrodka hotelowo – szkoleniowego we Wrocławiu, następnie wybiórczo 47 osobom zastosowano eutanazję zawodową. Mnie okradziono z 35 miesięcy zatrudnienia. Całe życie zawodowe walczyłam o prawość, nawet p. polityczny zabronił mi uczęszczać na jakiekolwiek szkolenia, twierdząc że jestem pierwsza na liście „wichrzycieli”.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA