REKLAMA

Sejm: projekt reformujący kształcenie Służby Więziennej skierowany do komisji

  • Autor: PAP/JS
  • 06 lutego 2018 17:29
Sejm: projekt reformujący kształcenie Służby Więziennej skierowany do komisji Według resortu sprawiedliwości, projekt jest kolejnym etapem realizowanej od kilkunastu miesięcy reformy więziennictwa. (fot. Sejm/twitter)

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za skierowaniem do prac w komisji rządowego projektu nowelizacji ustawy reformującego kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, która przewiduje m.in. utworzenie specjalnej uczelni wyższej kształcącej kadry SW.

  • Michał Szczerba (PO) powiedział, że jego klub "wyjątkowo przystępuje do prac nad tym projektem uważając, że SW wymaga zmian".
  • W ocenie Mirosława Nocunia (Nowoczesna), projekt nie jest pozbawiony wad i budzi szereg pytań. Poseł Nowoczesnej pytał o zasadność tworzenia uczelni wyższej, w sytuacji, gdy resort sprawiedliwości dysponuje nowoczesnym ośrodkiem szkolenia służby więziennej w Kaliszu.
  • Zbigniew Sosnowski (PSL) poinformował, że ludowcy są za skierowaniem projektu nowelizacji do dalszych prac w komisji.

Według resortu sprawiedliwości, projekt jest kolejnym etapem realizowanej od kilkunastu miesięcy reformy więziennictwa.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił podczas debaty w Sejmie, że rząd proponuje wprowadzenie scentralizowanego naboru do SW, który będzie oparty na czytelnych kryteriach, takich samych dla każdego. Według niego proces podnoszenia kwalifikacji SW jest rozproszony.

Dodał, że w projekcie proponuje się podnoszenie kwalifikacji w ramach jednej uczelni branżowej. "Chcemy zamienić dotychczasowe skostniałe struktury szkoleniowe SW na profesjonalną akademię penitencjarystki i kryminologii, która będzie prekursorem w prowadzeniu badań dot. pracy penitencjarnej" - zapowiedział wiceminister.

Daniel Milewski (PiS) poinformował, że klub PiS pozytywnie ocenia projekt ustawy. "Rządowy projekt stanowi odpowiedź na pilną potrzebę zmiany systemu naboru i szkolenia kandydatów do SW poprzez utworzenie uczelni wyższej Służby Więziennej" - podkreślił poseł PiS.

Zwrócił uwagę, że obecnie więziennictwo nie dysponuje wewnętrznym systemem kształcenia kadr na poziomie studiów. Wskazał, że jednym z filarów projektu nowelizacji jest powołanie uczelni wyższej na wzór sprawdzonych rozwiązań w Wojsku Polskim i Policji.

Michał Szczerba (PO) powiedział, że jego klub "wyjątkowo przystępuje do prac nad tym projektem uważając, że SW wymaga zmian". Natomiast, jak dodał, uczelnia SW nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy systemu penitencjarnego". Według niego "nie jest tak, że skoro Straż Pożarna i Policja mają swoje uczelnie resortowe, to musi je mieć SW". Zdaniem posła PO realnym problemem jest stan polskiego więziennictwa i standardy w nim panujące.

W ocenie Mirosława Nocunia (Nowoczesna), projekt nie jest pozbawiony wad i budzi szereg pytań. Poseł Nowoczesnej pytał o zasadność tworzenia uczelni wyższej, w sytuacji, gdy resort sprawiedliwości dysponuje nowoczesnym ośrodkiem szkolenia służby więziennej w Kaliszu. Według Nocunia projekt nie odpowiada na podstawowe potrzeby: warunki służby funkcjonariuszy, dostęp do psychologa, dostęp do opieki zdrowotnej". "To są problemy, które w pierwszej kolejności stanowić powinny wyzwanie dla resortu" - podkreślił.

Jednak, jak dodał, w związku z tym, że trzeba rozmowy o Służbie Więziennej, Nowoczesna nie będzie składać wniosku o odrzucenie projektu. "Ale liczymy na bardzo poważną debatę w komisji" - dodał poseł.

Zbigniew Sosnowski (PSL) poinformował, że ludowcy są za skierowaniem projektu nowelizacji do dalszych prac w komisji.

Poseł zwrócił uwagę, że służba więzienna nie dysponuje dzisiaj wewnętrznym systemem kształcenia własnych kadr na poziomie studiów. "Rząd słusznie wzoruje się rozwiązaniami sprawdzonymi Wojsku Polskim czy Policji. Stąd zrozumiałą jest konieczność nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która uwzględni nową uczelnię wyższą nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości" - podkreślił.

Według Sosnowskiego "absolwenci uczelni SW będą lepiej przygotowani do wieloaspektowej pracy w z osobami skazanymi i do trudu kreowania nowoczesnej resocjalizacji penitencjarnej".

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje m.in. utworzenie Państwowej Akademii Więziennictwa, czyli uczelni kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę SW. Uczelnia ma być nadzorowana przez ministra sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne.

"Obecnie żadna z polskich uczelni wyższych realizujących kształcenie na kluczowych dla więziennictwa kierunkach, w tym resocjalizacja, bezpieczeństwo, czy kryminologia, nie wyposaża jednocześnie absolwentów w specyficzne kompetencje właściwe dla funkcjonariuszy SW wynikające z paramilitarnego charakteru tej formacji" - podkreśla MS. Według resortu do specyfiki SW będą natomiast przygotowani absolwenci kierunku penitencjarystyka na nowej uczelni.

Resort podkreśla, że planowane jest utworzenie kampusu będącego siedzibą nowej uczelni, a realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2018-2020.

Kampus składałby się m.in. z: budynku dydaktyczno-administracyjnego z biblioteką, akademika dla 300 studentów, sali gimnastycznej, boiska i strzelnicy. Wstępnie łączny koszt inwestycji oszacowano na około 128 mln zł.

Planuje się, że kampus uczelni zlokalizowany zostanie na terenach pozostających obecnie w zarządzie Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Docelowo kadra akademicka miałaby liczyć 80 etatów - w tym "praktyków o znacznym doświadczeniu zawodowym zdobytym w szeregach SW".

Na mocy planowanej nowelizacji zmienić się mają zasady rekrutacji kandydatów do SW, m.in. poprzez wprowadzenie "częściowego naboru do służby kandydackiej w ramach powołanej uczelni".

Wprowadzony ma zostać również scentralizowany nabór do SW. Obecnie uprawnionym do przeprowadzania naboru jest kierownik jednostki, do której planowane jest przyjęcie kandydata. Po planowanej zmianie "nabór będzie przeprowadzał przede wszystkim dyrektor generalny SW lub dyrektor okręgowy SW".

Większość przepisów projektowanej ustawy miałaby wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia, zaś część jej zapisów od sierpnia bieżącego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA