REKLAMA

Sejmowa Komisja za poprawkami do noweli Prawa o zgromadzeniach

  • Autor: PAP/MIW
  • 13 grudnia 2016 11:49
Sejmowa Komisja za poprawkami do noweli Prawa o zgromadzeniach Obrady Sejmu RP. (fot. ma. Sejm RP)

• Sejmowa komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała we wtorek (13.12) poprawki Senatu do noweli prawa o zgromadzeniach.
• Zakładają one wykreślenie zapisu o pierwszeństwie dla organów władzy, Kościołów i związków wyznaniowych w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia oraz wprowadzenie do ustawy 14-dniowe vacatio legis.

W myśl przygotowanej przez grupę posłów PiS i uchwalonej przez Sejm nowelizacji odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Ustawa przewiduje też możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu.

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych jednogłośnie opowiedziała się za dwiema poprawkami zgłoszonymi do ustawy przez Senat. Jedna z nich wykreśla przepisy dające organom władzy publicznej, Kościołom i związkom wyznaniowym pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia przed innymi. Druga wprowadza 14-dniowe vacatio legis. Sejm proponował, aby nowela weszła w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Cały Sejm o poprawkach ma się wypowiedzieć jeszcze na obecnym posiedzeniu.

Zgodnie z nowelą, wojewoda będzie mógł wydać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez trzy lata z rzędu. W myśl nowych przepisów, organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Od decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Za cykliczne będą uważane takie zgromadzenia, które są organizowane przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu upamiętnienie "w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń".

Ustawa spotkała się z krytyką m.in. opozycji, członków biura studiów i analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich a także przedstawicieli OBWE. O odrzucenie zmian, które - ich zdaniem - ograniczają wolności obywatelskie, apelowało 158 organizacji pozarządowych. Wśród sygnatariuszy stanowiska są m.in.: Amnesty International Polska, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA