REKLAMA

Sejmowa podkomisja zajmie się lgitymacjami dla osób z niepełnosprawnością

  • Autor: PAP/JS
  • 22 czerwca 2016 15:15
Sejmowa podkomisja zajmie się lgitymacjami dla osób z niepełnosprawnością Sejmowa podkomisja zajmie się przepisami dot. nowych legitymacji dla osób z niepełnosprawnością oraz zmianami w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (fot.:pixabay.com)

Sejmowa podkomisja zajmie się przepisami dot. nowych legitymacji dla osób z niepełnosprawnością oraz zmianami w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami postuluje, by legitymacje - dziś przypominające te szkolne - zostały zastąpione plastikowymi kartami. Początkowo miało się to stać już w tym roku, ale, jak twierdzi MRPiPS, poprzedni rząd nie zostawił na ten cel środków.

W projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, grupy posłów PiS, zaproponowano przesunięcie terminu wejścia w życie zmian związanych z wprowadzeniem nowych legitymacji poświadczających niepełnosprawność i jej stopień - do października 2017 r.

Termin wprowadzenia nowych legitymacji był jedną z głównych kwestii na środowym posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz mówił, że wie, jak wyglądają legitymacje i ma świadomość, że koniecznie należy je zmienić. Zapewniał, że stanie się to do jesieni przyszłego roku.

Sławomir Piechota (PO) wnosił o skrócenie czasu wprowadzenia zamiany legitymacji dla osób z niepełnosprawnością - do stycznia 2017 r. Wyjaśniał, że można by zacząć realizować ten projekt i drukować pierwsze blankiety legitymacji, by nowe osoby w systemie osób z niepełnosprawnością miały już nowe legitymacje.

Czytaj też: Zmiany w szkolnictwie zawodowym. Znamy pierwsze szczegóły

Kolejną sporną kwestią był skład Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej przy pełnomocniku. Zgodnie z projektem, miałaby się składać z co najmniej 20 członków - przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Do tej pory w radzie zasiadali przedstawiciele organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Według pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych rada miałaby być bardziej organem społecznym, głosem środowiska osób z niepełnosprawnościami, w myśl zasady "nic o nas bez nas".

Poseł PO Sławomir Piechota obawiał się, że z rady zostaną odwołani pracodawcy, związkowcy a zasiadać w niej będą zależni od rządu przedstawiciele organizacji pozarządowych. Mówił, że taki sposób konstruowania składu rady pozbawia pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych możliwości wpływania na resorty. Wyjaśniał, że głos pełnomocnika nierzadko jest słabo słyszalny i wsparcie zasiadających w radzie osób reprezentujących ministerstwa, zwłaszcza finansów, jest ważne.

Zgodnie z projektem członkowie rady mają być dla pełnomocnika ciałem opiniodawczych ws. standardów zadań określonych w ustawie o rehabilitacji. Rada będzie mogła powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad. Ponadto będzie mogła także zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań

PO wniosło również o zmianę przepisu, który dotyczy wymogów wobec kandydata na przewodniczącego Polskiej Rady Języka Migowego; PO proponuje, by była to osoba, która zna co najmniej dwa języki - polski język migowy i język polski. Projekt mówi, że przewodniczącym może być osoba, która ma wykształcenie lub doświadczenie w zakresie wybranego języka lub systemu językowo-migowego.

Projekt dotyczy też tworzonych w zakładach pracy chronionej funduszów rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zgodnie z prawem, jego środki przeznaczane są na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W przypadku ich wydania niezgodnie z przeznaczeniem, pracodawca jest obowiązany do 100 proc. zwrotu i płaci karę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt wskazuje, że kara ta dotyczy też sytuacji, w której w zakładzie fundusz w ogóle nie został utworzony.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA