REKLAMA

Senat za ułatwieniami w usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej

  • Autor: PAP/MIW
  • 09 września 2016 00:00
Senat za ułatwieniami w usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej Otrzymany w jednym kraju UE identyfikator elektroniczny ma pozwalać na uwierzytelnienie w różnych systemach teleinformatycznych w Unii. (fot. pixabay.com).

• Senatorowie w piątek (9.09) nie zgłosili poprawek do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
• Nowe prawo ma ułatwić komunikację elektroniczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej.

Za podjęciem uchwały głosowało 76 senatorów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa wdrażać będzie do polskich przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. identyfikacji elektronicznej i zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Poparta przez senatorów ustawa jest pierwszym etapem prac związanych z przygotowaniem Polski do stosowania unijnego rozporządzenia (tzw. rozporządzenie eIDAS). Do jego pełnego wdrożenia konieczne będzie również dostosowanie systemów informatycznych.

Rozporządzenie eIDAS ma doprowadzić do ujednolicenia usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwić wzajemne uznawanie przez kraju UE środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego. Oznacza to, że otrzymany w jednym kraju UE identyfikator elektroniczny będzie pozwalał na uwierzytelnienie w różnych systemach teleinformatycznych w Unii.

Jeżeli obywatel wspólnoty posługujący się określonymi danymi umożliwiającymi jego jednoznaczną identyfikację elektroniczną zostanie bez wątpliwości rozpoznany przez system teleinformatyczny (uwierzytelniony) np. w innym kraju UE, będzie mógł skorzystać z usług, jakie są oferowane przez e-systemy w tym państwie. Nie będzie konieczności posiadania oddzielnych cyfrowych identyfikatorów w każdym z państw członkowskich. Takie rozwiązanie pozwoli także przedsiębiorcy korzystać z e-usług w innych państwach członkowskich UE przy pomocy jednego identyfikatora.

Obecnie niektóre usługi zaufania, w tym m.in. podpis elektroniczny, regulowane są w ustawie o podpisie elektronicznym z 2001 r., jednak stosowanie rozporządzenia eIDAS wymaga jej uchylenia.

Unijne rozporządzenie znacznie poszerza także katalog usług zaufania - oprócz podpisów elektronicznych obejmie również e-pieczęci, e-doręczenia, konserwację pieczęci i podpisu oraz usługi ich walidacji (sprawdzenia ważności). Zobowiązuje też do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania.

Rozporządzenie eIDAS wprowadza również nowe pojęcia. Do użycia wejdą takie terminy, jak np. kwalifikowany podpis elektroniczny (zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA