REKLAMA

Spłacają długi całe życie. Równość dłużnika wobec wierzyciela jest fikcją

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 15 marca 2016 16:24
Spłacają długi całe życie. Równość dłużnika wobec wierzyciela jest fikcją Wierzyciel powinien uwzględnić interes obu stron i nie rezygnując z odsetek karnych, pozwolić najpierw spłacać kwotę główną zadłużenia, a następnie odsetki./Fot.pixabay.com/

• Każdy może być wiecznym dłużnikiem. Emeryt wziął 24 tys. zł pożyczki, spłaca ją przez 20 lat, a dług urósł do 100 tys. zł.
• Według Konstytucji RP zarówno wierzyciel jak i dłużnik muszą być w Polsce traktowani w niedyskryminujący sposób.
• Poseł Jachnik: Komornicy oszukują doliczając do oprocentowania VAT przy ściąganiu długu.

- Potrzebne są zmiany w prawie przewidujące rozwiązania, które nie zwalniając dłużnika z odsetek karnych za niewywiązywanie się ze zobowiązań, stworzą możliwość uwolnienia go od narastającego zadłużenia. W sytuacji kiedy odsetki za pożyczkę spłacane są w pierwszej kolejności, kapitał może nigdy nie zostać spłacony. To sytuacja, w której równość dłużnika wobec wierzyciela nie istnieje – powiedziała Magdalena Kochan /PO/, poseł sprawozdawca podczas posiedzenia Komisji ds. Petycji.

Posłowie byli zgodni, że petycja w sprawie postępowań egzekucyjnych porusza problem wielu osób w naszym kraju. Praktyka stosowana wobec dłużników jest taka, że w pierwszej kolejności ściąga się należności dotyczące kosztów postępowania i odsetki. Przytoczono przykład jednego z wnioskodawców, który zaciągnięty dług w wysokości 24 tys. spłaca ponad 20 lat, a mimo to dług nie tylko się nie zmniejszył, ale urósł do 100 tys. zł.

Wierzyciel i dłużnik na wadze

Z niewysokiej renty, później emerytury dłużnika, ściągano niewielkie należności, które zmniejszając odsetki karne nie zmniejszały wysokości kwoty zadłużenia. Jest to problem osób o nie najwyższych dochodach, których dług w bankach oraz instytucjach pożyczkodawczych powoduje stałe narastanie odsetek.

Kodeks postępowania cywilnego, który reguluje te kwestie, ustala w hierarchiczny sposób pierwszeństwo wierzycieli.

- Mam wątpliwości, czy tak być powinno, by bank, instytucja pożyczkodawcza miały prawo do ściągalności najpierw odsetek, a potem kwoty zadłużenia - przyznała Magdalena Kochan. - Zgodnie z konstytucją zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą być w Polsce traktowani w niedyskryminujący sposób. Nie może zatem być tak, że komornik w swoim działaniu jest ważniejszy niż osoba, z której dług jest ściągany.

W dyskusji podkreślano, że jeżeli dłużnik chce spłacać dług i robi to dobrowolnie, należy mu to umożliwić. Wierzyciel powinien uwzględnić interes obu stron i nie rezygnując z odsetek karnych, pozwolić najpierw spłacać kwotę główną zadłużenia, a następnie odsetki.

Taki sposób postępowania powodowałby, że dłużnik nie mógłby uniknąć odsetek karnych, ale udałoby się uniknąć sytuacji, w której 20 lat spłacania nie zmniejsza kwoty zadłużenia.

Płacz i płać

Joanna Krawczyk, sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o zadłużenie wynikające z zawieranych umów z instytucjami finansowymi i bankami, to nie ma podstaw do tego, by zmieniać kolejność egzekwowania zaliczanej kwoty.

- Odsetki za opóźnienia są ekwiwalentem za niemożność korzystania z kapitału. Mają skłonić dłużnika, by jak najszybciej uregulował zobowiązanie. Gdybyśmy zmienili kolejność zaspokojenia, doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której dłużnik po spłacie należności głównej, nie miałby interesu w spłacaniu odsetek. Obecne rozwiązanie jest prawidłowe. Chroni interes wierzyciela, nie premiuje dłużnika, który nie spłaca zobowiązań - twierdziła sędzia Krawczyk.

Komornicze koszty z naliczaniem VAT

Według jednak Jerzego Jachnika /Kukiz`15/ batem na niespłacających są wysokie koszty komornicze często przewyższające same zobowiązania. Komornicy wbrew orzecznictwu SN do oprocentowania, które naliczają ściągając dług, doliczają sobie VAT.

- Czy Prokurator Generalny zacznie wreszcie ścigać takich komorników, jest to przecież przestępstwo oszustwa. Nie można doprowadzić do sytuacji, że człowiek całe życie będzie spłacał odsetki, a kwota zadłużenia będzie rosła. To sposób na promowanie kombinatorów – przekonywał poseł Jachnik.

Urszula Augustyn /PO/ uważa, że trzeba mieć argumenty, które mobilizują dłużnika do spłaty, ale również nie zapętlać sytuacji do niemożności spłaty zadłużenia podstawowego. Warto połączyć argumenty obu stron, by spłacającemu umożliwić wywiązywanie się z wierzytelności i odsetek, a jednocześnie zabezpieczyć interes tego, kto udziela kredytu.

- Powinniśmy szukać rozwiązania kompromisowego, satysfakcjonującego obie strony. Chociażby procentowego określenia, w jaki sposób zabezpieczać odsetki oraz kwotę wierzytelności - argumentowała Augustyn.

Zapętlanie dłużnika

Także Grzegorz Raniewicz /PO/ ma przekonanie, że dłużnik jest w drastycznie gorszej pozycji od wierzyciela, który często zainteresowany jest udzielaniem kredytów nawet nie badając możliwości późniejszej spłaty.

- Opłaca się zapętlić osobę zadłużoną na wiele lat, czasami do końca życia, bo spłacając odsetki, nigdy nie będzie mogła dojść do spłaty kapitału. Znam osoby posiadające po 20 kart, które stare zobowiązania spłacają kolejnymi kartami kredytowymi. Trzeba, by również wierzyciel ponosił odpowiedzialność przy dysponowaniu swoim majątkiem, a nie tylko był zainteresowany zadłużaniem klientów - analizował Raniewicz.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA