REKLAMA

Szkoliłeś się w UE? Od dzisiaj łatwiej potwierdzisz swoje kwalifikacje

  • Autor: GP
  • 18 stycznia 2016 16:22
Szkoliłeś się w UE? Od dzisiaj łatwiej potwierdzisz swoje kwalifikacje Ustawa przewiduje uznawanie w Polsce praktyki zawodowej, w tym praktyki odbytej w innym państwie członkowskim lub nawet poza UE. (fot.T.Papadopoulos/flickr.com/CC BY-NC-ND 2.0)

· W poniedziałek (18 stycznia) w życie wchodzą przepisy mówiące o procedurach dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE.
· Ustawa poprawia mobilność specjalistów w ramach wewnętrznego rynku Wspólnoty.
· Nowe regulacje zastępują ustawę z 18 marca 2008 r. i wdrażają dyrektywę 2013/55/UE.

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w ustawie jest wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej. Ponad to zwiększa się dostęp do informacji o zawodach regulowanych.

Europejska legitymacja zawodowa będzie dokumentem elektronicznym, wydawana osobie, która zamierza wykonywać zawód regulowany lub świadczyć usługi transgraniczne. Chodzi m.in. o zawody: lekarza, pielęgniarki i farmaceuty.

Legitymacja będzie wydawana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (system IMI). Rozwiązanie to ma ułatwić i przyspieszyć wymianę danych między instytucjami w różnych krajach UE. W przypadku wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia nie będzie potrzebne przeprowadzanie procedury uznawania kwalifikacji.

W praktyce zastosowanie tych przepisów oznacza automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w naszym kraju.

Przeczytaj o pomysłach Jarosława Gowina na polską naukę.

Ustawa przewiduje też uznawanie w Polsce praktyki zawodowej, w tym praktyki odbytej w innym państwie członkowskim lub nawet poza UE.

Wprowadzono także prawo częściowego dostępu do zawodu w Polsce, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Dla przykładu, jeśli w Polsce dany zawód wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej liczby czynności, będzie mogła je wykonywać na terytorium Polski i pod jurysdykcją polskiego prawa.

Ponadto, aby szczególnie chronić bezpieczeństwo pacjentów, a także dzieci i młodzieży, ustawa wprowadza „mechanizm ostrzegania” w obszarze zdrowia i edukacji za pomocą systemu IMI. Oznacza to obowiązek wzajemnego informowania się państw o osobach, które utraciły prawo do wykonywania zawodu. Będzie to widoczne zwłaszcza w medycynie. Lekarz lub nauczyciel, którzy utracił prawo wykonywania zawodu nie będzie mógł liczyć na jego praktykowanie w innych krajach UE.

Sejm VIII kadencji uchwalił ustawę 22 grudnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 7 stycznia 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA