REKLAMA

Trudniej o wyłudzenia 500 plus, łatwiej przy zakładaniu żłobka - rząd zajmie się zmianami w ustawach

  • Autor: aw/PAP
  • 05 czerwca 2017 13:51
Trudniej o wyłudzenia 500 plus, łatwiej przy zakładaniu żłobka - rząd zajmie się zmianami w ustawach Będą zmiany w programie 500 plus? (fot.picxabay)

Uszczelnienie systemu, by nie dochodziło do wyłudzania świadczenia 500 plus, gdy ono nie przysługuje, oraz ułatwienia w tworzeniu żłobków - to niektóre ze zmian przewidzianych w projekcie ustawy, którym we wtorek (6 czerwca) ma zająć się rząd.

Przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin to efekt przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus".

Projekt ma m.in. wyeliminować niepożądane zjawiska, które zaobserwowano w trakcie pierwszego roku realizacji programu "Rodzina 500 plus", takie jak: dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, deklarowanie zaniżonego dochodów oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Dodatkowo, projekt ma doprecyzować niektóre przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, np. dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny. Projekt ma także ujednolicić i doprecyzować przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Projekt ma m.in. wyeliminować praktyki dopasowywania dochodu do kryterium przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. W takich sytuacjach nie będzie można stosować przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu. Z danych MRPiPS wynika, że w ostatnim kwartale 2016 r. składano miesięcznie przeciętnie ok. 40 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze, co przekracza liczbę urodzeń i szacowanej liczby dzieci uprawnionych do świadczenia w tym okresie (33 tys. urodzeń miesięcznie, przy liczbie uprawnionych ok. 18 tys.).

Inna z zaproponowanych w projekcie zmian ma związek z napływającymi do MRPiPS sygnałami o przypadkach składania przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko, przede wszystkim w celu wyłączenia dochodu drugiego z rodziców. Projekt przewiduje wprowadzenie dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymogu ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Więcej czytaj tutaj

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA