REKLAMA

Ustawa konsensualna: spotkanie w sprawie Trybunału: "Zastrzeżenia, mają bardziej charakter polityczny, niż prawny"

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 24 maja 2016 13:55
Ustawa konsensualna: spotkanie w sprawie Trybunału: "Zastrzeżenia, mają bardziej charakter polityczny, niż prawny" PSL przygotowując projekt ustawy konsensualnej, wyciągnął do obozu rządzącego rękę na zgodę, mając na uwadze dobro całego narodu - uważa dr. Opaliński (wikipedia, Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0)

Konstytucjonaliści i eksperci pozytywnie ocenili projekt tzw. ustawy konsensualnej PSL, która powinna rozwiązać spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Projekt łączy stanowiska wszystkich partii politycznych i stanowi opcję zerową, przywracając tym samym prawidłowe funkcjonowanie TK w Polsce. - To najskuteczniejszy sposób na szybkie rozwiązanie sporu politycznego - przekonywali dziś w Sejmie ludowcy. Na pytania Parlamentarny.pl związane z ustawą odpowiada dr Bartłomiej Opaliński, konstytucjonalista i radca prawny.

Jakie są najważniejsze założenia projektu ustawy konsensualnej PSL?  

- Bartłomiej Opaliński: - Po pierwsze, likwidacja sporu personalnego poprzez przeniesienie 6 sędziów, których dotyczą wątpliwości, w stan spoczynku. Po drugie, publikacja dotychczas nieopublikowanego orzeczenia TK, na co zwraca uwagę Komisja Wenecka w przedłożonej przez siebie opinii. I po trzecie, powierzenie Trybunałowi publikacji własnych orzeczeń, a tym samym zrealizowanie postulatu konstytucyjnego w postaci uniezależnienia tego organu od pozostałych władz.

Przyjęcie ustawy w takim kształcie to szansa na wyjście z impasu konstytucyjnego, z którym obecnie mamy do czynienia.

Czy projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego jest zgodny z Konstytucją?

- Tak, nie ulega to wątpliwości. Pogłębiona analiza wszystkich jego założeń dowodzi, że jest zgodny z Konstytucją. Konsultowany był na etapie przygotowywania z najwybitniejszymi polskimi autorytetami prawniczymi, specjalizującymi się w zagadnieniach konstytucjonalnych. A dodatkowo, co nie jest dziś bez znaczenia, projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym i politycznym.

 Co więc budziło wątpliwości niektórych posłów?

- Zastrzeżenia, które zgłaszają nieliczni posłowie, mają bardziej charakter polityczny, niż prawny. Wątpliwości budziło na przykład przeniesienie sędziów w stan spoczynku. Ale jest to jedynie zmiana statusu z sędziego w służbie czynnej na sędziego w stanie spoczynku. Nie chcemy ich usunięcia, pozostaną sędziami do końca życia, chyba że sami zrzekną się tego statusu.

Chodzi więc jedynie o zabieg, który ugasi nabrzmiały spór personalny. W projekcie jest także zapis, który mówi, że w przyszłości sędziowie TK wybierani byliby większości 2/3 głosów, co oznacza, że także opozycja miałaby wpływ na wybór kandydata na sędziego tego organu.

Warto przypomnieć, że to cały naród zdecydował o powołaniu Trybunały Konstytucyjnego, opowiadając się w referendum w 1997 roku za przyjęciem Konstytucji. Zatem wybór sędziów 2/3 głosów stanowiłby swego rodzaju emanację woli całego narodu.

A co z kwestią publikacji wyroku?

- Konstytucja stanowi jasno: sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Co oznacza, że żadne inny organ władzy nie może wpływać na ich orzekanie i wykonywanie orzeczeń. A obecnie, jak pokazała praktyka, Prezes Rady Ministrów, która zarządza publikacją orzeczeń, może ją także zablokować.

To sytuacja konstytucyjnie niedopuszczalna, wkraczająca w autonomię TK. Zgodnie z projektem PSL, wyrok zostanie opublikowany i spełniony zostanie postulat zjednoczonej opozycji oraz środowisk pozaparlamentarnych.

 Jak szybko można przyjąć tę ustawę?

Tutaj decyduje wola polityczna, a ściślej wola partii rządzącej. PSL przygotowując projekt ustawy konsensualnej, wyciągnął do obozu rządzącego rękę na zgodę, mając na uwadze dobro całego narodu. Teraz wszystko zależy od uzyskania konsensusu wokół najważniejszych jej zapisów. Ja, podobnie jak Polacy, czekam na to z niecierpliwością. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Jacek Chmielowski 2016-05-25 09:30:54
    PSL wyrasta na konstruktywną opozycję. Ciekawe.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA