REKLAMA

Ustawa o spółdzielniach socjalnych: Poprawki przyjęte

  • Autor: PAP/AT
  • 06 grudnia 2017 10:10
Ustawa o spółdzielniach socjalnych: Poprawki przyjęte Senatorowie przyjęli poprawki do ustawy o spółdzielniach socjalnych (fot.shutterstock)

Senat przyjął poprawkę do ustawy o spółdzielniach socjalnych. Większość zaproponowanych przepisów miałaby wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy.

• Senat chce, żeby Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Centra i Kluby Integracji Społecznej mogły być stroną umowy dotyczącej konsorcjum spółdzielczego.

• Taką poprawkę senatorowie przyjęli do ustawy zwiększającej wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych oraz ułatwiającej zakładanie takich ośrodków.

• Poprawkę, którą przegłosował Senat, zgłosiła Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, ale jej celem jest społeczna i zawodowa integracja jej członków. W związku z tym spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych.

Rozwiązania ustawy o spółdzielniach, którą zajmował się na środowym posiedzeniu Senat, dopuszczają również używanie w obrocie skrótu "Sp.s.". "Zmiana ma na celu umożliwienie posługiwania się (przez spółdzielnie socjalne - red.) w obrocie prawnym skrótem, analogicznie jak dla rozwiązań przyjętych dla spółek prawa handlowego" - czytamy w uzasadnieniu.

Przepisy ustawy przewidują obniżenie liczby założycieli spółdzielni z pięciu do trzech. Nowe spółdzielnie będą miały jednak obowiązek, aby pozostały skład członkowski był uzupełniony w ciągu 12 miesięcy. W ustawie zapisano też, że członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Ustawa, której projekt przygotowało MRPiPS przewiduje m.in., że osoby bezrobotne do 30. roku życia i po ukończeniu 50 lat będą mogły starać się o wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Proponowane rozwiązania przewidują także rozszerzenie wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych, m.in. do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego (lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 lat.

Przepisy przewidują również większe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy umożliwią praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej lub u innego pracodawcy osobom, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ).

Zgodnie z ustawą większość zaproponowanych przepisów miałaby wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA