REKLAMA

W 2016 r. 14 programów zdrowotnych za ponad 965 mln zł

  • Autor: PAP/em
  • 06 stycznia 2016 15:55
W 2016 r. 14 programów zdrowotnych za ponad 965 mln zł Dzięki programom modernizowane mają być ośrodki transplantologiczne, banki tkanek i komórek oraz specjalistyczne laboratoria diagnostyczne (fot. pixabay)

W 2016 r. zaplanowano realizację 14 programów zdrowotnych, które mają na celu poprawę stanu zdrowia Polaków i związanej z nim jakości życia. Na ich realizację w projekcie tegorocznego budżetu przewidziano ponad 965 mln zł.

Jak podano w informacji Ministerstwa Zdrowia na temat projektu ustawy budżetowej na 2016 r., w roku bieżącym realizowane będą programy, których wdrażanie umożliwi m.in. rozwój infrastruktury niezbędnej w leczeniu nowotworów; zakup produktów leczniczych m.in. dla osób żyjących z wirusem HIV i chorych na hemofilię oraz prowadzenie badań przesiewowych mających na celu ograniczenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu. Dzięki programom modernizowane mają być ośrodki transplantologiczne, banki tkanek i komórek oraz specjalistyczne laboratoria diagnostyczne wykorzystywane w transplantologii.

Wśród planowanych na ten rok przedsięwzięć jest program „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2015-2020”. Ma on, jak napisano, charakter strategiczny i długofalowy. Wśród oczekiwanych efektów jest m.in. pozyskanie nowych dawców i utrzymanie dotychczasowych oraz poprawa jakości krwi stosowanej w lecznictwie.

„Narodowy Program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016” ma dotyczyć m.in. doposażania i wymiany wyeksploatowanego sprzętu medycznego w jednostkach zajmujących się diagnostyką i leczeniem tych chorób.

Z kolei „Program psychiatrycznej opieki zdrowotnej – program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2015-2019” ma obejmować m.in. edukację na temat depresji i profilaktykę w grupach o podwyższonym ryzyku.

„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2020” będzie kontynuacją edycji 2006-2015. W jego ramach obok działań profilaktycznych i edukacji onkologicznej planowane jest także m.in. zwiększenie dostępności do metod wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Inny z programów, „Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2016-2020” ma obejmować m.in. monitorowanie lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych oraz edukację w zakresie ich racjonalnego stosowania.

Program „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016” ma na celu ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS poprzez zapewnienie leczenia wraz z monitorowaniem jego skuteczności.

„Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018” zakłada m.in. poprawę jakości życia tej grupy pacjentów.

Zaś „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej w latach 2011-2020” ma m.in. doprowadzić do wzrostu liczny przeszczepień narządów od zmarłych dawców i zwiększyć liczbę potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.

„Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2015-2018” ma na celu m.in. obniżenie umieralności dzieci z powodu wad metabolizmu.

Planowany jest także „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2014-2017”.

Ruszyć ma „Program monitorowania stanu zdrowia jamy ustanej populacji polskiej w latach 2016-2020”, którego celem będzie zebranie danych epidemiologicznych i socjomedycznych m.in. w zakresie zróżnicowania potrzeb profilaktyczno-leczniczych w monitorowanym obszarze.

Kolejny z planowanych na 2016 r. programów zdrowotnych to „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2018”.

Przewidywany jest także „program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej”, który ma zredukować amputacje, inwalidztwo i przedwczesne zgony pacjentów z tym zespołem m.in. poprzez doposażenie gabinetów i kampanie edukacyjne.

W pierwszym półroczu 2016 r. realizowany będzie ponadto „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”, zwany powszechnie programem in vitro. Po 30 czerwca jego kontynuacja w obecnym kształcie nie jest planowana.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA