REKLAMA

W Monitorze Polskim zarządzenie premiera ws. zespołu do walki z przejawami faszyzmu

  • Autor: PAP/JS
  • 20 lutego 2018 17:29
W Monitorze Polskim zarządzenie premiera ws. zespołu do walki z przejawami faszyzmu W dokumencie dodano, że do zadań zespołu należy identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszystowskiego i innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych (fot. pixabay.com)

W Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie premiera ws. zespołu do walki z przejawami faszyzmu; jego szefem ma być sekretarz stanu wyznaczony przez szefa MSWiA, a zasiądą w nim m.in. przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, kultury i MSZ.

Jak wskazano, zespół ds. przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość będzie organem pomocniczym Rady Ministrów.

W dokumencie dodano, że do zadań zespołu należy identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszystowskiego i innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, a także opracowanie założeń ewentualnych zmian przepisów mających na celu wyeliminowanie tych zjawisk i problemów.

Przewodniczącym zespołu ma być sekretarz stanu wyznaczony przez szefa MSWiA. W zespole zasiądzie również: dwóch przedstawicieli MSWiA oraz po jednym: resortu sprawiedliwości, MSZ i ministra kultury, w randze sekretarza albo podsekretarza stanu.

Ponadto w zespole ma znaleźć się przedstawiciel Koordynatora Służb Specjalnych, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Adam Lipiński, Komendant Główny Policji lub jego zastępca, Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca oraz przedstawiciel Prokuratora Krajowego.

Sekretarzem Zespołu - jak czytamy w Monitorze Polskim - ma być "dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach porządku publicznego".

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA