REKLAMA

Wybrano prezydium Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  • Autor: pt/pap
  • 29 września 2016 17:17
Wybrano prezydium Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sędzia Bogusław Nizieński (fot.youtube)

• Sędzia Bogusław Nizieński został w czwartek wybrany na przewodniczącego Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych działającej przy szefie Urzędu ds. Kombatantów.
• Jednym z wiceprzewodniczących został prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski.

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wybrała w czwartek swoje władze. Przewodniczącym został prawnik i sędzia, były Rzecznik Interesu Publicznego oraz kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego Bogusław Nizieński.

Funkcje wiceprzewodniczących będą pełnić prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski; prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Ryszard Sobierajski oraz prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Marian Kazubski.

Sekretarzem Rady będzie prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy" Jerzy Pruszyński.

Organ opiniodawczo-doradczy

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych to organ opiniodawczo-doradczy funkcjonujący przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jej członków powołuje szef Urzędu spośród kombatantów i osób represjonowanych.

W skład Rady wchodzi od 12 do 15 osób. Swoje funkcje wykonują oni społecznie, wyłaniając ze swego grona przewodniczącego, zastępców i sekretarza. Gremium może także powoływać związane z realizacją swoich zadań zespoły i komisje problemowe.

Wśród funkcji Rady znajduje się opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, jak również zgłaszanie wniosków lub postulatów w kwestiach ważnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Ma ona także możliwość występowania z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego oraz do władz państwowych i samorządowych.

Gremium formułuje swoje opinie w postaci uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Wyjątek stanowią kwestie związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych, wówczas wymagana jest jednomyślność członków Rady.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA