REKLAMA

Związki zawodowe mówią jednym głosem w sprawie rządowych ustaw

  • Autor: PAP/JS
  • 27 czerwca 2016 14:42
Związki zawodowe mówią jednym głosem w sprawie rządowych ustaw Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (fot. dialog.gov.pl)

Storna społeczna Rady Dialogu Społecznego – związki zawodowe i pracodawcy – przyjęli wspólne stanowiska w sprawie kilku projektów ustaw dotyczących m.in. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i uproszczonych zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady strona społeczna opowiedziała się za niewprowadzaniem zmian proponowanych w poselskim projekcie w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest przeciwna zapisanemu w projekcie wykluczeniu z Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców.

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska powiedziała, że poselski projekt zmierza do wzmocnienia roli organizacji niepełnosprawnych w Radzie konsultacyjnej. Zaznaczyła jednak, że podczas prac w Sejmie zaproponuje utrzymanie w jej składzie przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Rafalska poparła też część uwag strony społecznej Rady do zmian w ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców.

Rada generalnie poparła zmiany, proponuje jednak skrócenie czasu na wydanie zgody przez samorządy na zatrudnienie cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej oraz utrzymaniu tej zgody przy zamianie tych form dla danego pracownika, po poinformowaniu samorządu. Minister rodziny mówiła podczas posiedzenia, że takie zmiany w rządowym projekcie są możliwe, jeśli będzie pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj też: Brexit, Financial Times: Londyn czekają ostre negocjacje z Warszawą i V4

Strona społeczna chciałaby też, aby zmniejszyć z 30 do 10 zł opłatę za wydanie przez samorządy lokalne zaświadczenia pozwalającego na pracę cudzoziemca. Rafalska wyjaśniła, że w tej sprawie już na etapie przygotowywania projektu z proponowanej stawki 50 zł zmniejszono kwotę do 30 zł i jest to "umiarkowana i uczciwa propozycja".

Rada zdecydowała też przyjąć stanowisko w sprawie dzierżawy gruntów rolnych z zasobów Skarbu Państwa. Strona społeczna zaproponowała propozycje zmian w przepisach nakazujących firmom dzierżawiącym duże areały wyłączyć z tej dzierżawy 30 proc. gruntów.

W ocenie związkowców i pracodawców ta wprowadzona przez poprzednią koalicję zasada może doprowadzić do upadku 1125 firm rolnych dzierżawiących ziemię. Przez to może prowadzić do utraty dochodów przez 13 tys. pracowników i ich rodzin, a 40 tys. może osiągać zarobki na progu ubóstwa.

Rada zarekomendowała resortowi rolnictwa pilną nowelizację tych przepisów.

Rada przyjęła też wspólne stanowisko strony społecznej w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego. Związkowcy i pracodawcy domagają się ochrony naszych firm w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.

Rada omawia też w poniedziałek przedstawioną przez resort finansów informację o założeniach budżetowych na 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA