REKLAMA

12 czerwca Biuro Ochrony Rządu ma swoje święto

  • Autor: aw
  • 12 czerwca 2016 11:16
12 czerwca Biuro Ochrony Rządu ma swoje święto Wypadek z udziałem prezydenckiej limuzyny położył się cieniem na całej formacji BOR (BOR (fot.:bor.gov.pl)

12 czerwca świętują funkcjonariusze BOR. Do głównych zadań Biura Ochrony Rządu należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu.

Życzenia funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu na twitterze złożyła Kancelaria Premiera.

 Do osób, które są pod stałą opieką BOR należą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 'na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 75, poz. 356 i z 1998 r. nr 160, poz. 1065), przedstawiciele delegacji państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne osoby ważne ze względu na dobro państwa.

Czytaj też: BOR przyznaje się do winy po wypadku prezydenckiej limuzyny

Do obiektów ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu należą: obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak też inne obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu.

Kto może zostać funkcjonariuszem BOR?

Jak czytamy na stronie formacji, aktualnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej w Biurze Ochrony Rządu

Czytaj też: BOR rekrutuje. Potrzebni nawet lekarze weterynarii

Przyjęcia do Biura Ochrony Rządu są realizowane w miarę potrzeb i mają ograniczony limit.
Dotyczą kandydatów o szczególnych kwalifikacjach przydatnych w służbie. Służbę w BOR może pełnić osoba:
- niekarana za popełnienie przestępstw;
- korzystająca z pełni praw publicznych;
- gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej;
- potrafiąca dostosować się do trudnych warunków pełnienia służby.

Ponadto kandydat musi posiadać: obywatelstwo polskie; nieposzlakowaną opinię; co najmniej średnie wykształcenie;zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej (w czasie pokoju), uregulowany stosunek do służby wojskowej poprzez przeniesienie do rezerwy (nie dotyczy absolwentów szkół wyższych i kobiet).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA