REKLAMA

21. posiedzenie Sejmu: Co znajdzie się w porządku obrad?

  • Autor: PAP
  • 20 czerwca 2016 18:53
21. posiedzenie Sejmu: Co znajdzie się w porządku obrad? Budynek Sejmu RP. (fot.:flickr.com/CC BY-ND 2.0)

Rządowa propozycja minimalnej stawki godzinowej dla pracujących m.in. na umowę zlecenie, wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej, a także projekt utworzenia Rady Mediów Narodowych - m.in. tymi kwestiami ma zająć się Sejm na rozpoczynającym się we wtorek (21 czerwca) trzydniowym posiedzeniu.

Na wstępie wtorkowych (21 czerwca) obrad posłowie mają zdecydować, czy wysłuchają informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi ws. odwołania prezesów polskich stadnin koni w Janowie Podlaskim oraz w Michałowie.

Ponadto przysięgę złożyć ma nowy prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapiński. Sejm powołał go na tę funkcję na poprzednim posiedzeniu. O powołanie Glapińskiego wnioskował prezydent Andrzej Duda; nowy prezes zastąpi prof. Marka Belkę. Kadencja szefa banku centralnego trwa sześć lat.

Następnie posłowie przeprowadzą m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z nim stawka za godzinę pracy na umowę-zlecenie oraz dla samozatrudnionych miałby wynosić minimum 12 zł. w 2017 r. Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od l tys. zł do 30 tys. zł. Kontrolą wypłaty wynagrodzeń zgodnie z projektem zająć ma się Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu minister pracy Elżbieta Rafalska, jeżeli strona społeczna przyjmie propozycję rządu dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie w wysokości 2 tys. zł w 2017 r., wtedy minimalna stawka godzinowa za pracę na umowach-zlecaniach wynosiłaby 13 zł. Intencja jest taka - podała Rafalska - by minimalna stawka godzinowa odzwierciedlała minimalne wynagrodzenie za pracę.

Sejm ma także zająć się rządowym projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projektowane przepisy przewidują, że sprzedawca detaliczny będzie musiał zapłacić w danym miesiącu podatek jeśli osiągnie przychód przekraczający 17 mln zł. Projekt wprowadza dwie miesięczne stawki podatku. Po pierwsze stawkę w wysokości 0,8 proc. dla przychodu do wysokości kwoty 170 mln zł. Po drugie stawkę w wysokości 1,4 proc. dla nadwyżki przychodu ponad kwotę 170 mln zł.

Zgodnie z uzasadnieniem wpływy brutto z tytułu podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej oszacowano na około 630,2 mln zł w 2016 r., przy założeniu, że podatek zacznie obowiązywać od sierpnia 2016 r., natomiast wpływy netto (tj. pomniejszone o ubytek dochodów z podatków dochodowych ze względu na kosztowy charakter podatku) oszacowano na 510,5 mln zł. Oznacza to, że w skali roku wpływy brutto należy oszacować na około 1.890,6 mln zł, zaś wpływy netto na 1.531,4 mln zł.

Posłowie mają także przeprowadzić drugie czytaniem projektu ustawy ws utworzenia Rady Mediów Narodowych - która nazywana jest również "ustawą pomostową". Zakłada on m.in., że Rada ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, PR i PAP. RMN ma liczyć 5 członków, z których 3 ma powoływać Sejm, a 2 - prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat. Kandydatów (po dwóch na każde miejsce) na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają dwa największe kluby opozycyjne.

Ponadto projekt w pierwotnej wersji zakłada, że skład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji byłby zmniejszony z 5 do 3 osób, a do zadań KRRiT nie będzie już należało współuczestniczenie w projektowaniu kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Jednak sejmowa komisja kultury pracująca nad projektem po pierwszym czytaniu poparła poprawkę zgodnie z którą KRRiT powinna - jak teraz - liczyć 5 członków, a nie 3.

Dotychczas utworzenie RMN było elementem projektu ustawy o mediach narodowych, który należy do pakietu zmian mających wprowadzić reformę mediów narodowych. Pakiet - w skład którego wchodzą projekty ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i przepisy wprowadzające te dwie ustawy - znajduje się w sejmowej podkomisja. Początkowo planowano, że nowe przepisy dotyczące mediów narodowych wejdą w życie 1 lipca 2016 r., a niektóre z nich od 2017 r.

Posłowie PiS zdecydowali się jednak na wyłączenie do osobnego projektu przepisów dotyczących utworzenia RMN, ponieważ część zapisów z pakietu składającego się na projekt tzw. dużej ustawy medialnej wymagać będzie notyfikacji w UE - a proces ten może potrwać nawet kilka lat. Ponadto zdecydowanie się na stworzenie projektu tzw ustawy pomostowej, bo 30 czerwca przestaną obowiązywać przepisy ustawy zakładające powoływanie władz TVP i PR przez ministra skarbu.

Sejm przeprowadzi także drugie czytania rządowego projektu nowelizacji m.in. ustawy o VAT - to tzw pakiet paliwowy, który ma uszczelnić pobór VAT przy tzw. wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa i uszczelnić koncesjonowanie obrotu paliwami z zagranicą. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet zyska na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie.

Ponadto posłowie mają zająć się złożonym przez PSL projektem ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy. Jego zadaniem byłaby obrona interesów przedsiębiorców w sytuacjach konfliktowych, w których stroną przeciwną jest państwo. Sprawy, w których stronami pozostającymi w konflikcie byliby przedsiębiorcy byłyby wyłączone z ingerencji RPP.

Na posiedzeniu posłowie zajmą się także propozycjami poprawek Senatu do noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii, noweli Prawa łowieckiego, noweli Prawo zamówień publicznych, noweli Kodeksu pracy oraz noweli ustawy o instytutach badawczych.

Posłowie mają też wysłuchać sprawozdanie KRRiT z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2015 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a także informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015.

W harmonogramie posiedzenia wskazano, że głosowania mają odbyć się w środę wieczorem i w czwartek rano. (PAP)

kos/ mok/

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA