REKLAMA

27 stycznia Rada Polityczna PiS, w planach wybór szefa Komitetu Wykonawczego

 • Autor: PAP/JS
 • 11 stycznia 2018 19:02
27 stycznia Rada Polityczna PiS, w planach wybór szefa Komitetu Wykonawczego Na ostatnim posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się we wrześniu 2016 r. na wiceprezesów partii zostali wybrani Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz i Adam Lipiński. (fot. pis.org.pl)

Na 27 stycznia zaplanowano posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości; jednym z tematów obrad ma być wybór szefa Komitetu Wykonawczego partii - wynika ze źródeł zbliżonych do kierownictwa partii.

Dotychczasowy szef Komitetu Wykonawczego PiS Joachim Brudziński zrezygnował ze swojej funkcji po tym jak został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Brudziński był szefem Komitetu Wykonawczego PiS od 2009 roku.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się we wrześniu 2016 r. na wiceprezesów partii zostali wybrani Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz i Adam Lipiński.

Rada Polityczna PiS wybrała też wówczas członków Komitetu Politycznego partii.

Rada 27 stycznia omówi także inne kwestie, w związku z tym, że ostatnie posiedzenie tego gremium miało miejsce prawie 1,5 roku temu, a wybór szefa Komitetu Wykonawczego będzie jednym z tematów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (3 komentarzy)

 • Marek.S 2018-01-14 00:19:21
  Boże wszechmogący,co ten durnowaty PiS Nam narobił. Ustawa z 0 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarz
 • Po prawicy 2018-01-13 19:56:09
  Do PiS Hańba Wstyd !!!: Gębal Mariana wszyscy wiedzą że nie zabiła sprawa rozwodowa z żoną, tylko z przerażenia PSL narobił w gacie afera gruntowa w powiecie Chełmskiem , sterowali i sterują ludzikami, żona jako znana działaczka PSL nie miała wyboru , ktoś musiał wykonać brudną robotę dla kasy, oby skandal z wartością rzeczywistą gruntów w związku z masowymi zmianami ich z rolnych na budowlane które są bez wartości nie wyszedł na jaw.
 • PiS Hańba Wstyd !!! 2018-01-12 15:05:20
  Boże chroń Prezydenta RP. Przestępcy którzy mają krew na rękach z ciasnej Mafii współpracujący od lat z aktywowanymi na nowo zamrożonymi agentami dawnego KGB z siedziby w Chełmie są na sterach władzy Beata Mazurek- jej syn dwa lata temu jako kierownik odpowiedzialny z demontaż pojazdów(auto kasacja), osobiście wyjmował żądło szerszenia które ukąsiło śmiertelne właściciela firmy przy ulicy Okszowskiej 41 w Chełmie(zatruty właściciel firmy znany był z rajdów itp na całym świece, tyko w Chełmie można zbić człowieka nie ponosząc żadnej odpowiedzialność) , żona działaczka PSL która ukradła dwa tygodnie wcześnie 300tyś złotych z sejfu nieżyjącego już męża niezwłoczne ciało skremowała, tydzień po pogrzebie wycofała pozew o rozwód i podział majątku z Sądu, dom ze szkła boczna ulicy Jagielońskiej na terenach za dawną Fabryką Domów był wybudowany dom za 500tyś złotych +wyposażenie wyceniony na 800 tyś złotych+działka budowlana nieruchomość za co płacony w powyżej formie podatek byłby kwestią sporną, otóż jak pamiętamy iż były to tereny rolne przez które biegła linia kolejowa z Chełm Wschodni do Jednostki Wojskowej Sanitarnej przy ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie woj. Lubelskim za Prezydenta Krzysztofa Grabczuka obecny status wicemarszałek woj.Lubelskiego.Afera gruntowa nie jest przypadkowa, gdyż na przełomie 2012-2013roku powyższy wicemarszałek przeznaczył środki UE na modernizacje gruntów rolnych wszystkich klas celem zatuszowania przestępstw, łamiąc prawa człowieka.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA