REKLAMA

Adwoktów bulwersuje zamieszanie wokół Trybunału

  • Autor: PAP
  • 19 listopada 2015 16:32
Adwoktów bulwersuje zamieszanie wokół Trybunału Adwokaci: Szacunek wobec konstytucji wymaga, by decyzje dotyczące sędziów i TK były podejmowane zgodnie z prawem (fot. Lukas Plewnia/wikipedia/CC BY-SA 2.0)

Stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez organy władzy publicznej w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w miejsce tych, których kadencja upływa w 2015 r. - wyraziła w czwartek Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adwokaci wyrazili m.in. zaniepokojenie związane z tempem prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o TK. "Projekty ustaw tak głęboko ingerujących w zasadę trójpodziału władzy powinny być procedowane w sposób odpowiadający randze i powadze regulowanej materii" - podkreślono w stanowisku przekazanym PAP.

Jeszcze w czwartek odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem zmiany ustawy o TK, przewidującym m.in. powołanie nowych sędziów TK w miejsce kończących swe kadencje w 2015 roku. Podczas debaty szef klubu PiS Ryszard Terlecki złożył wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Wniosek ten został przyjęty przez Sejm. Oznacza to, że projekt będzie głosowany bez odsyłania do komisji celem rozpatrzenia poprawek zgłoszonych podczas debaty. Druk z poprawkami otrzymają wszyscy posłowie. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

"Szacunek wobec konstytucji, poszanowanie zasady rządów prawa, niezależności i niezawisłości sędziów wymaga, by decyzje dotyczące sędziów i Trybunału Konstytucyjnego były podejmowane w sposób rozważny i zgodny z prawem" - podkreślono w tym stanowisku podpisanym przez przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy NRA mec. Mikołaja Pietrzaka.

Instrumentalizacja prawa

W ocenie adwokatów "podejmowane w ostatnim czasie działania władz publicznych mogą być postrzegane jako przejaw instrumentalnego traktowania prawa, stanowiącego nadużycie procesu legislacyjnego w celach politycznych".

"Taki atak na niezależność TK może skutkować naruszeniem zasady niezależności i niezawisłości sędziów, a w konsekwencji naruszeniem przysługującego każdemu prawa do sądu, gwarantowanego przepisami konstytucji i prawem międzynarodowym" - dodano w stanowisku.

W początkach listopada - czyli jeszcze w trakcie kadencji poprzedniego Sejmu - skończyła się kadencja trojga sędziów Trybunału, a 2 i 8 grudnia kończy się dwojga następnych. 8 października poprzedni Sejm wybrał już w ich miejsce pięciu sędziów (przeciw czemu było PiS), nie zostali oni dotąd jednak zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę, co jest konieczne, by mogli zacząć orzekać.

Nowelizacja ustawy o TK

Według projektu nowelizacji w przypadku sędziów TK, których kadencja upływa w roku 2015, termin na zgłoszenie kandydatów na ich następców ma wynosić siedem dni od dnia wejścia w życie noweli. Zmiana ta oznacza ponowny wybór pięciu sędziów TK w miejsce tych, których kadencja wygasa w tym roku. "Wybór sędziów TK będzie przeprowadzany od nowa, bo pięciu sędziów, od których przysięgi nie przyjął prezydent Duda, zostało wybranych na podstawie ustawy niezgodnej z konstytucją" - mówił w środę szef sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS).

Adwokaci w swym stanowisku zaznaczyli, że niezależnie od podnoszonych poważnych wątpliwości dotyczących prawidłowości i zgodności z prawem rozwiązań uchwalonych przez Sejm poprzedniej kadencji, podejmowane obecnie inicjatywy ustawodawcze dotyczące ustawy o TK - i zmierzające do zmiany ustawy z mocą wsteczną - należy ocenić "jako podważające zaufanie do fundamentów demokratycznego państwa prawnego".

W stanowisku zaapelowano także o "przeprowadzenie rzetelnych konsultacji nad zgłaszanymi inicjatywami ustawodawczymi dotyczącymi TK, w ramach których umożliwione zostanie zabranie głosu przedstawicielom środowisk prawniczych i społeczeństwu obywatelskiemu".

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA