REKLAMA

Budżet w środę w Senacie RP

  • Autor: PAP/GP
  • 16 lutego 2016 17:13
Budżet  w środę w Senacie RP Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (fot.:Michał Józefaciuk/senat.gov.pl)

W środę (17 lutego) Senat rozpocznie trzydniowe posiedzenie, zajmie się m.in. ustawą budżetową na rok 2016, która przewiduje maksymalny deficyt w wysokości 54,7 mld zł oraz nowelizacją ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Pod koniec stycznia Sejm uchwalił budżet na 2016 r. Zgodnie z założeniami budżetowymi wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc.; średnioroczna inflacja - 1,7 proc.; a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Posłowie wprowadzili ponad 20 poprawek - wszystkie zgłoszone przez PiS. Zakładały one m.in. zmniejszenie o prawie 10 mln zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wśród uchwalonych wtedy poprawek znalazł się wniosek w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży z kwotą 15 mln zł. Pieniądze te mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków na NIK (o ok. 6,5 mln zł), RPO (o ok. 4,6 mln zł) i Krajowe Biuro Wyborcze (o ponad 3,8 mln zł). W sumie w wyniku wszystkich przyjętych poprawek PiS Rzecznik stracił prawie 10 mln zł.

Sejm uchwalił też zmianę, która przewiduje zmniejszenie o blisko 39 mln zł wydatków m.in. Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, NSA, NIK, KRRiT, GIODO, PIP, IPN, RPD, KRS. Zaoszczędzone pieniądze mają trafić na wydatki bieżące z rezerwy ogólnej budżetu. Posłowie poparli również zmniejszenie o 3 mln 300 tys. zł wydatków KRRiT i przeznaczenie tych pieniędzy na wynagrodzenia w Służbie Więziennej. Zdecydowano też o zmniejszeniu o 35 mln zł wydatków bieżących sądów powszechnych i przekazaniu tej kwoty na zwiększenie rezerwy ogólnej.

Przeczytaj: Rząd i plan rozwojowy dla Polski Morawieckiego

Wśród uchwalonych poprawek jest też przesunięcie środków w ramach instytucji rządowych (np. w ramach budżetu MSWiA przesunięcie 80 mln zł m.in. z funduszu emerytalnego na wyposażenie policji i remonty). Zdecydowano ponadto, że ponad 60 mln zł na współpracę z Polakami i Polonią będzie w gestii Kancelarii Senatu. Zmniejszono też o 200 mln zł wydatki na współfinansowanie projektów unijnych, a kwotę tę przeznaczono na zwiększenie rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ministerstwo Finansów zaplanowało, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 54 mld 740 mln zł. Dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, która zakłada, że ograniczenie do 12 lat czasu służby żołnierzy na kontraktach, głównie szeregowych zawodowych, zostanie zniesione. Był to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON. Nowela pozwoli też szefowi MON w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyznaczenie żołnierzy na stanowiska służbowe zaszeregowane wyżej o dwa i więcej stopni wojskowych bez mianowania ich na ten stopień.

Według PiS takie zmiany pozwolą na zatrzymanie w służbie wykwalifikowanych żołnierzy, nowelizacja umożliwi żołnierzom kontraktowym uzyskanie uprawnień do emerytury wojskowej i odprawy mieszkaniowej oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno dowódców różnych szczebli sił zbrojnych RP, jak i tych żołnierzy, którzy pełnią taką służbę.

Zgodnie z obecnym prawem żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. O ile do służby kontraktowej mogą być powołani zarówno oficerowie, podoficerowie, jak i szeregowi, to do służby stałej już tylko oficerowie i podoficerowie.

Według PiS zmiana w perspektywie trzech lat nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa. Natomiast w perspektywie 10 lat jej koszty mają wynieść ponad 1,5 mld zł.

W porządku obrad Senatu jest też ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (angielskie re-use). Dzięki niej ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, m.in. bibliotek, muzeów i archiwów ma być przejrzystsze i łatwiejsze. Ustawa ma służyć zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Nowe przepisy koncentrują się na wykorzystywaniu gospodarczej wartości informacji sektora publicznego, które mają służyć jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług. Choć nie nakładają one na administrację publiczną obowiązku digitalizacji zasobów, a jedynie obowiązek udostępnienia w takiej formie, jaka istnieje w chwili realizacji wniosku, to rząd ma nadzieję, że zachęcą one instytucje do digitalizowania swoich zbiorów i ułatwią też uzyskiwanie funduszy ze środków unijnych na ten cel.

Ponadto senatorowie zajmą się projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA