REKLAMA

Co będzie z gwarancją zatrudnienia nauczycieli?

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 12 grudnia 2015 09:02
Co będzie z gwarancją zatrudnienia nauczycieli? Minister Edukacji spotkała się z przedstawicielami z Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w celu omówienia zasada współpracy (fot. Taken/pixabay.com/CC0)

Minister Edukacji spotkała się z przedstawicielami z Prezydium  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w celu omówienia zasada współpracy - poinformowała KSOiW.

Członkowie Prezydium  KSOiW przedstawili  stanowisko Związku w sprawie planowanej reformy ustroju szkolnego. Nadrzędną sprawą dla „Solidarności” jest gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół wszystkich typów oraz dbałość o jakość edukacji - czytamy w komunikacie.

Na spotkaniu strony ustaliły, że pierwszoplanową sprawą są prace nad Nową Podstawą Programową. MEN podtrzymuje deklarację o szerokich konsultacjach i dialogu, w tym z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie ewentualnej zmiany ustroju szkolnego w Polsce.

Minister Anna Zalewska przedstawiła stan bieżących prac legislacyjnych  dotyczących oświaty. Aktualnie MEN pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zakłada ona m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w zakresie sieci szkolnej i organizacji pracy szkół.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”  zwrócili uwagę na szczegółowe ewidencjonowanie środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. KSOiW NSZZ „Solidarność” opowiada się za wypracowaniem jednolitych metod rozliczania środków na te zadania. Minister edukacji  podziela zdanie NSZZ „Solidarność”, jednak w budżecie na 2016 r. nie ma możliwości zmian w tym zakresie. Będą one przedmiotem dalszych prac resortu.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa poruszył problem niewykorzystania przez poprzednie kierownictwo MEN funduszu przeznaczonego na nagrody Ministra dla nauczycieli. Minister Zalewska zapewniła, że środki te w wysokości ok. 1 mln złotych zostaną wydane na nagrody dla nauczycieli do końca bieżącego roku.

Członkowie Prezydium KSOiW zwrócili się do pani minister o zajęcie stanowiska
w sprawie czasu pracy nauczycieli podczas przerwy świątecznej. Pani minister wypowie się w tej sprawie.

Ponadto przedstawiciele NSZZ „Solidarność” upomnieli się o przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i podnieśli problem niskich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo –wychowawczych.

Minister edukacji kolejny raz podkreśliła, że Karta Nauczyciela nie jest problemem, tylko wartością gwarantującą status społeczny zawodu nauczyciela. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA