REKLAMA

Ekspresowe tempo prac nad prawem o prokuraturze

  • Autor: Zbigniew Wąsik
  • 19 stycznia 2016 18:51
Ekspresowe tempo prac nad prawem o prokuraturze Zdaniem Andrzej Seremeta Prokuratura Generalna miała zbyt mało czasu na opracowanie wyczerpującego stanowiska na temat Prawa o prokuraturze

Posłowie rozpoczęli merytoryczną pracę nad projektem ustawy Prawo o prokuraturze, zakładającej połączenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze. W sejmie trwają obrady podkomisji nadzwyczajnej, która ma przygotować sprawozdanie na piątkowe posiedzenie Komisji sprawiedliwości i praw człowieka o obu projektach ustaw.

Zaraz na początku posiedzenia podkomisji doszło do dyskusji na temat zbyt szybkiego, zdaniem opozycji, tempa prac nad ustawami. Poseł Robert Kropiwnicki z PO stwierdził, że przeznaczenie dwóch dni na przedyskutowanie dwóch ustaw o charakterze ustrojowym to zbyt mało i nie jest to dobrym obyczajem parlamentarnym. Zwrócił też uwagę, że w dostarczonych członkom podkomisji materiałach brak jest opinii sejmowej Komisji Obrony Narodowej, chociaż projektowana ustawa zakłada likwidację Prokuratury Wojskowej i włączenie ją do struktur prokuratury cywilnej.

Ze stanowiskiem posła Kropiwnickiego nie zgodził się występujący w imieniu wnioskodawców poseł Michał Wójcik, który stwierdził, że przecież znaczna część przepisów nowej ustawy jest powieleniem tych zawartych w dotychczas obowiązującej ustawie, więc nie ma powodu by przeciągać procedowanie.

Na bardzo szybkie tempo prac zwrócił także uwagę prokurator generalny Andrzej Seremet, który powiedział, że Prokuratura Generalna miała zbyt mało czasu na opracowanie wyczerpującego stanowiska. W związku z tym w przygotowano dwa dokumenty. Jeden, krótszy, który dostarczono posłom wcześniej i drugi bardziej rozbudowany, który został dostarczony dopiero w dniu posiedzenia podkomisji.

W związku z tym wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej zgłosiła wniosek o dwugodzinna przerwę aby posłowie mogli zapoznać się z treścią obu stanowisk Prokuratury Generalnej. Wniosek został odrzucony.

Prawo o prokuraturze to kolejny projekt ustawy lansowany przez PiS, który budzi kontrowersje opozycji. Opozycja zarzuca mu upolitycznienie prokuratury oraz skoncentrowanie zbyt dużej władzy w ręku ministra sprawiedliwości, a poprzez to drastyczne ograniczenie niezależności prokuratorów.

Przemawiający w imieniu wnioskodawców poseł Michał Wójcik przedstawiał główne założenia nowej ustawy.

Są to: połączenie urzędów prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, likwidacja prokuratury generalnej i prokuratur apelacyjnych, a w to miejsce utworzenie prokuratury krajowej i prokuratur regionalnych, likwidacja pionu wojskowego i włączenie go do pionu cywilnego prokuratury, przeniesienie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz korupcji na poziom centralny, jawność postepowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów oraz ich oświadczeń majątkowych, w miejsce likwidowanej Krajowej Rady Prokuratury utworzenie Krajowej Rady Prokuratorów z innymi zadaniami.

Ustawa ma też umożliwić szybsze awanse prokuratorów.

Reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości wiceminister Bogdan Święczkowski w całości poparł projekt ustawy i stwierdził, że nowelizacja odpowiada na współczesne wyzwania zwłaszcza w zakresie przestępczości finansowo-gospodarczej. Dodał, że nowa ustawa stworzy możliwość lepszej współpracy prokuratury ze służbami specjalnymi. Zwrócił też uwagę, że w ustawie jest szereg unormowań zwiększających samorządność prokuratorów niższego szczebla. Za bardzo ważny uznał przepis o utworzenie na szczeblu centralnym komórki zajmującej się przestępczością sędziów i prokuratorów, co jego zdaniem pozwoli na prowadzenie tych spraw bez wpływu lokalnych nacisków.

Prokurator Generalny, Andrzej Seremet powiedział, że kwestia połączenia stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego ma charakter polityczny, a nie prawno-ustrojowy, więc nie będzie się do niej odnosić. Stwierdził jednak, że według niego nie ma prawno-ustrojowych przesłanek przemawiających za połączeniem tych stanowisk.

Krytycznie wobec proponowanej ustawy wypowiedział się przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury, Marek Staszak. Zdaniem Staszaka większość środowiska prokuratorskiego jest przeciwna łączeniu stanowiska ministra sprawiedliwości ze stanowiskiem prokuratora generalnego. - Rozdzielenie tych stanowisk 6 lat temu uznajemy za wartość dodaną zwiększającą niezależność prokuratorów - powiedział.

Podzielił też zdanie Andrzeja Seremeta, że jest to materia polityczna, a nie prawno-ustrojowa, i konstytucyjnie połączenie tych stanowisk jest możliwe. Stwierdził natomiast, że proponowane w ustawie szczegółowe rozwiązania stanowią „praktyczne skasowanie niezależności prokuratorów”. Wątpliwości KRP budzi też likwidacja prokuratur apelacyjnych, które ustrojowo niewiele różnią się od mających powstać w ich miejsce prokuratur regionalnych. Zdaniem Staszaka jest to przepis prowadzący do ukrytej weryfikacji prokuratorów, ponieważ dotychczasowi prokuratorzy apelacyjni tracą swoje stanowiska.

Ze stanowiskiem Marka Staszaka nie zgodziła się Małgorzata Bednarek z niezależnego stowarzyszenia prokuratorów Ad Vocem. Jej zdaniem proponowana regulacja jest korzystna dla prokuratorów, ponieważ daje im gwarancje wynagrodzenia. Jej zdaniem w okresie ostatnich 6 lat pozycja prokuratury została znacznie zdegradowana również w zakresie finansowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA