REKLAMA

Ewa Kopacz przedstawiła Program dla Śląska

  • Autor: parlamentarny.pl (Dariusz Ciepiela)
  • 30 lipca 2015 14:37
Ewa Kopacz przedstawiła Program dla Śląska Premier Ewa Kopacz w Katowicach. Fot. PTWP (Michał Oleksy)

Rada Ministrów 30 czerwca br. przyjęła Program dla Śląska, który ma być kołem zamachowym dla rozwoju województwa śląskiego oraz zachodniej części województwa małopolskiego.

- Ten program ma być kołem zamachowym dla śląskiego górnictwa, przedsiębiorczości i szansą dla śląskiej młodzieży. To jest bardzo konkretny plan. Stawiamy na polski przemysł i polską przedsiębiorczość - mówi premier Ewa Kopacz.

Podkreśliła, że kiedy w styczniu była na Śląsku, by rozwiązać problemy kopalni, obiecała taki program i teraz dotrzymuje słowa.

Program bierze się z ogromnego szacunku rządu dla tego regionu. Chcę, żeby każdy region był częścią tej wspaniałej mozaiki jaką jest nasza Rzeczpospolita. Śląsk i Zagłębie były niegdyś motorem polskiej gospodarki i tak będzie znowu teraz - dzięki temu programowi - powiedziała Ewa kopacz.

Zapewniała, że realizacja programu się uda, bo wie że mieszkańcy Śląska i Zagłębia to ludzie bardzo pracowici, przedsiębiorczy i niebojący się wyzwań.

- Stawiamy na polski przemysł, polską przedsiębiorczość - podkreśla Ewa Kopacz.

Zapisane w Programie działania podzielono na sześć części:

Działanie I - Wzrost konkurencyjności gospodarki Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej. W tej części znalazł się pakiet rozwiązań dla górnictwa oraz pakiet rozwiązań zwiększających globalną konkurencyjność przedsiębiorstw energochłonnych.

Działanie II - Inwestycje. W tej części wydzielono inwestycje angażujące finansowanie ze środków UE (m.in. rozbudowa infrastruktury drogowej oraz kolejowej na terenie Województwa Śląskiego oraz Małopolski Zachodniej, inwestycje w ramach kontraktów terytorialnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województw Śląskiego i Małopolskiego, intensyfikacja procesów rewitalizacji). Specjalny punkt poświęcono Bytomiowi, jako mieście-obszarowi strategicznej interwencji (OSI). Wydzielono także inwestycje oparte na finansowaniu ze środków krajowych (utworzenie przez BGK oraz PIR funduszu Inwestycji Samorządowych, Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużnego oraz Kapitałowego a także Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw.

Zaplanowano także inwestycje strategiczne (projekt instalacji do powierzchniowego procesu zgazowania węgla - projekt Grupy Azoty oraz instalacja do podziemnego procesu zgazowania węgla - pilotaż).

Przewidziano również wsparcie dla inwestycji sektora prywatnego (wsparcie działań rozwojowych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a także wsparcie dla inwestorów ze strony Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych).

Działanie III - Gospodarka niskoemisyjna oraz zasobooszczędna. NFOŚiGW ma uruchomić program E-kumulator, którego celem będziewsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. W tej części zaplanowano również działania wspierające likwidację niskiej emisji.
Czytaj także:
Wkrótce nabór wniosków w programie E-Kumulator

Działanie IV - Nowoczesne kadry dla nowoczesnego przemysłu. Tu założono działania edukacyjne jak K2 , czyli dualne szkolnictwo zawodowe (pilotaż na Śląsku), skuteczne doradztwo zawodowe oraz ofertę dla absolwentów szkół górniczych. Przewidziano także działania osłonowe i aktywizacyjne, zarówno działania w ramach środków krajowych (w gestii Ministra Pracy i Polityki Społecznej) ale także działania w ramach funduszy unijnych oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Działanie V - Integracja funkcji miast aglomeracji górnośląskiej. W tej części zawarto legislacyjne koncepcje dotyczące tworzenia obszarów metropolitalnych w Polsce.

Działanie VI - Dodatkowe działania wspierające wdrożenie Programu. Zaplanowano powołanie społecznej rady do spraw rozwoju Śląska.

W dokumencie przypomniano, że w samym Województwie Śląskim powstaje niemal 12,7 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB), który wyrażony w liczbach bezwzględnych w 2013 roku wyniósł 207 mld zł.

W Województwie Śląskim i w Małopolsce Zachodniej mieszka i pracuje ok. 5 mln ludzi. Zlokalizowanych jest 26 kopalń węgla kamiennego, 31 bloków energetycznych (o mocy osiągalnej 6 GW) oraz kilkanaście hut i większych zakładów metalurgicznych.

Jednocześnie rozwija się prężnie sektor motoryzacyjny produkujący samochody i podzespoły a także branża informatyczna. Jest to także region innowacji i kreatywnych kadr, mający niemal 3 miliony osób w wieku produkcyjnym i ponad 130 tys. studentów, kształcących się na 41 wyższych uczelniach. Ponad 55 proc. z nich wybiera szkoły techniczne i ekonomiczne. Kultywowana w regionie od dziesięcioleci tradycyjna kultura ciężkiej, uczciwej pracy w realnej gospodarce to kolejny czynnik, który pozwala wierzyć, że Województwo Śląskie i Małopolska Zachodnia mogą stanowić jeszcze większą siłę gospodarczą niż dziś. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ostatni światowy kryzys pokazał, że kraje o większym udziale przemysłu w PKB lepiej poradziły sobie w dobie spowolnienia. Dlatego wzmocnienie potencjału regionu umocni całą polską gospodarkę i zwiększy jej konkurencyjność na arenie światowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA