REKLAMA

II posiedzenie Sejmu: Nad czym w czwartek (26 listopada) pracują komisje sejmowe?

  • Autor: AT
  • 26 listopada 2015 12:32
II posiedzenie Sejmu: Nad czym w czwartek (26 listopada) pracują komisje sejmowe? W Sejmie odbędą się w czwartek posiedzenia dwóch komisji sejmowych (fot.sejm.gov.pl)

26 listopada zaplanowano w sejmie posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Polityki Senioralnej. Czym zajmą się komisje?

Jutro (26 listopada) w Sejmie odbędą się posiedzenia dwóch komisji sejmowych.

O godzinie 11:00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Do zakresu działania tej komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

Podczas obrad odbędzie się:

* Czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej.

* Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (COM(2015) 473 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

* Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2015) 514 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

* Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Listu w sprawie poprawek nr 2 do projektu budżetu ogólnego na 2016 r. Aktualizacja szacowanych potrzeb dotyczących wydatków rolnych i wydatków na rybołówstwo; Zarządzanie kryzysem uchodźczym: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2015) 513 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

* Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (COM(2015) 447 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu.

O godzinie 14:00 obradować będzie Komisja Polityki Senioralnej

Do zakresu działania Komisji należą sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych

Komisja zajmie się:

* Uzupełnieniem składu Prezydium Komisji.

* Dyskusją nad propozycjami tematów do planu pracy Komisji.

* Rozpatrzeniem wniosku Prezydium Komisji o powołanie stałych doradców Komisji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA