REKLAMA

Jan Szyszko: Przypominamy, jak ważne są dla nas lasy

  • Autor: bad
  • 21 marca 2016 12:50
Jan Szyszko: Przypominamy, jak ważne są dla nas lasy Lasy wychwytują zanieczyszczenia i gromadzą je w ściółce. Fot. Pixabay

Pierwszego dnia wiosny świętujemy Międzynarodowy Dzień Lasów. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem „Lasy i Woda” i mają uświadomić rolę lasów m.in. w magazynowaniu wody i zabezpieczaniu przez powodzią, lawinami czy osuwiskami ziemi.

Międzynarodowy Dzień Lasów został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, a od 2013 r. obchodzony jest na całym świecie. Głównym celem obchodów tego święta jest  podkreślanie znaczenia wszystkich rodzajów lasów dla środowiska i ludzi.

Prof. Jan Szyszko: 21 marca przypominamy, jak ważne są dla nas lasy, które dostarczają czystego powietrza i wody, zapewniają bioróżnorodność oraz chronią przed zmianami klimatycznymi. Dla zwierząt są domem i źródłem pokarmu, a dla ludzi także miejscem pracy. Życie na Ziemi w dużej mierze jest możliwe dzięki lasom.

Rola lasów w kształtowaniu zasobów wodnych:

* woda  retencjonowana w lasach stanowi 75% zasobów wodnych dostępnych na potrzeby gospodarstw domowych, rolnictwa, przemysłu oraz na potrzeby ekosystemów;

* około 1/3 zapotrzebowania w wodę w największych miastach na świecie zaspokajane jest w znaczącej części bezpośrednio z leśnych obszarów chronionych. Populacja miast takich jak Bombaj, Bogota czy Nowy Jork, korzysta z wody retencjonowanej na terenach leśnych;

* około 80% światowej  populacji (8 na 10 osób) narażona jest na ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa jakości wody;

* lasy wychwytują zanieczyszczenia i gromadzą je w ściółce, dzięki czemu działają jak naturalne filtry;

* lasy zmniejszają ryzyko powodzi, występowania lawin oraz osuwania się terenu.

Retencja w Lasach Państwowych

Obserwacje z ostatniego 50-lecia wskazują na nasilanie się na obszarze Polski ekstremalnych zjawisk pogodowych. Sezonowa zmienność klimatyczna charakteryzująca się intensywnymi opadami wiosennymi, okresami suszy w porze letniej oraz stan systemów melioracyjnych, doprowadziły do obniżenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych. W efekcie na wielu obszarach dochodzi do przesuszenia licznych siedlisk leśnych.

Polska jest krajem, w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich, ponadto obserwowane w ciągu ostatnich lat anomalie klimatyczne powodują zmiany w rozłożeniu opadów w czasie. O ile sumaryczna roczna ilość opadów w naszym kraju nie zmienia się, to występują zwiększone wielokrotnie opady w krótszych okresach czasu. Powoduje to zwiększony, szybki spływ wód bliski stanom ekstremalnym powodujący zniszczenia i zwiększający zagrożenia suszą.

Wychodząc naprzeciw opisanym problemom, od ponad 20 lat Lasy Państwowe realizowały inwestycje związane z retencjonowaniem wody. Podejmowane działania przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a także odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Sk 2016-03-21 13:03:51
    Pamiętajcie jednak o sprawiedliwości wobec narodu, gdyż lasy są jego własnością, ale leśnicy traktują lasy jako,, ich łup" ,dlatego dla dobra obywateli przypadają same ,,ochłapy" , bo kasę przejedzą sami leśnicy ?REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA