REKLAMA

Komisja zdrowia za projektem o bezpieczeństwie krwi

  • Autor: PAP/JS
  • 31 marca 2016 19:23
Komisja zdrowia za projektem o bezpieczeństwie krwi Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł apelował do posłów o jak najszybsze jego procedowanie (fot. PTWP)

Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych, które gwarantują bezpieczeństwo biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiednich standardów w krwiodawstwie i krwiolecznictwie - to główny cel projektu ustawy, który poparła sejmowa komisja zdrowia.

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej.

Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł apelował do posłów o jak najszybsze jego procedowanie. Marszałek Sejmu wyznaczył komisji zdrowia termin przedstawienia sprawozdania do 11 kwietnia br.

Projekt trafił także do podkomisji, która zaproponowała m.in. by w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej, powstały działy farmacji szpitalnej, które pełnią funkcję apteki. Ma to ułatwić dostęp do leczenia chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Podczas czwartkowego (31 marca) posiedzenia komisja zdrowia przyjęła poprawki zgłoszone przez podkomisję, a posłowie jednogłośnie poparli projekt nowelizacji.

Czytaj też: Wszystkie kluby za tzw. małą nowelą Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z projektem wprowadzone mają być nowe regulacje dotyczące rejestru dawców krwi. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi będą prowadziły system teleinformatyczny e-krew, zawierający informacje o dawcach krwi, w tym o dawcach rzadkich grup oraz o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach.

System e-krew ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznej krwi lub jej składników na potrzeby lecznictwa, poszukiwaniu krwi i dawców krwi w przypadku pacjentów z rzadkimi grupami krwi oraz monitorowaniu jakości i drogi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Ponadto ma być pomocny w ocenie optymalnego zużycia krwi.

System ten będzie służył także sprawozdawczości. Państwa członkowskie zobowiązane są bowiem m.in. do składania rocznego sprawozdania o poważnych niepożądanych zdarzeniach i reakcjach związanych z pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem, a także przetaczaniem krwi i jej składników.

Zobacz też: Nowela ustawy o Karcie Polaka skierowana do dalszych prac w komisjach

Zgodnie z projektem dawcą krwi będą mogły zostać osoby pełnoletnie. Krew będą też mogły oddać osoby powyżej 17. roku życia, ale jedynie wówczas, jeśli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze (np. występowanie antygenów rzadkich grup krwi).

Ponadto w projekcie wskazano m.in. zakres danych, jakie powinna zawierać legitymacja honorowego dawcy krwi, a także zaproponowano zapisy ułatwiające oddawanie krwi przez osoby niepełnosprawne z trudnościami w porozumiewaniu się.

Projektowana nowelizacja reguluje także zasady przywozu krwi i jej składników spoza krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska pozwała Polskę za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej.

Według KE Polska nie wypełnia niektórych zobowiązań wynikających z trzech unijnych dyrektyw (2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE), które wprowadzają szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym zasady dotyczące minimalnego wieku krwiodawcy, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązków sprawozdawczych placówek służb krwi. Termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął w 2005 i w 2006 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA