REKLAMA

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, aktualizacja: Pierwszy projekt w grudniu 2017 roku

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: PortalSamorzadowy.pl (MN)/AT
  • 30 czerwca 2017 11:38
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, aktualizacja: Pierwszy projekt w grudniu 2017 roku Prace nad KSRR 2030 będą miały przede wszystkim formę cyklicznych warsztatów. (fot. pixabay)

Rozpoczęły się prace międzyresortowego Zespołu ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) nad aktualizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

• Ruszyły prace nad aktualizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

• To jeden z 9 zespołów zadaniowych, których celem jest aktualizacja krajowych strategii rozwoju w celu dostosowania ich zapisów do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

• Pierwszy projekt KSRR 2030 ma zostać zaprezentowany do końca tego roku.

Ministerstwo Rozwoju tłumaczy, że KSRR ma wyjątkowe znaczenie w spójnym systemie dokumentów strategicznych, bowiem integruje i ukierunkowuje terytorialnie pomoc publiczną. Wskazuje cel strategiczny krajowej polityki regionalnej oraz rolę władz – rządu i samorządów – w procesie koordynacji planowania i wdrażania przyjętych działań. KSRR określa jako dokument międzysektorowy, który wytycza cele polityki rozwoju w układzie przestrzennym.

W pracach zespołu udział biorą przedstawiciele resortów (w tym odpowiedzialnych za przygotowanie strategii zintegrowanych), 16 regionów, przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi polityki spójności 2014-2020 oraz związków samorządowych.

Wśród zadań Zespołu ds. KSRR 2030 jednym z najistotniejszych jest konsultowanie i recenzowanie zapisów wypracowanych w trakcie roboczych spotkań i warsztatów, jak również dbanie o zachowanie spójności i komplementarności KSRR 2030 z innymi powstającymi strategiami oraz nadanie terytorialnego wymiaru politykom sektorowym. Zadaniem zespołu jest również wymiana poglądów i akceptacja propozycji rozwiązań w dokumencie.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA