REKLAMA

Minister finansów spotka się z inwestorami w Londynie

  • Autor: PAP/JS
  • 19 lutego 2016 11:24
Minister finansów spotka się z inwestorami w Londynie W stolicy Wielkiej Brytanii szef resortu finansów przedstawi szczegóły najważniejszych planów i programów gospodarczych rządu (Paweł Szałamacha, fot. Facebook)

Kierunki polityki fiskalnej Polski w najbliższych latach będą jednym z tematów spotkania (19 lutego) ministra finansów Pawła Szałamachy oraz wiceministra Pawła Nowaka z inwestorami w Londynie.

W stolicy Wielkiej Brytanii szef resortu finansów przedstawi także szczegóły najważniejszych planów i programów gospodarczych rządu. Spotkanie w Londynie będzie również okazją do rozmowy na temat obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej Polski oraz omówienia projektu budżetu na 2016 rok.

Pod koniec stycznia br. szef resortu finansów w liście do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza ds. gospodarczo-walutowych Pierre'a Moscovici napisał, że dostępne dane pozwalają oczekiwać, iż deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy w 2015 r. 3 proc. PKB. Zapewnił, że w kolejnych latach nowe rozwiązania będą wprowadzane tak, by nie naruszyć stabilności finansów publicznych.

"Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje poprawa ściągalności podatków. W tym celu przyjęte zostaną przez rząd następujące rozwiązania: wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti-Avoidance Rule - GAAR); obniżenie limitu na transakcje gotówkowe pomiędzy firmami - z 15 000 EUR na 15 000 PLN; reforma administracji podatkowej i celnej - połączenie obu służb umożliwi ich lepszą współpracę; wprowadzenie narzędzi informatycznych do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatku VAT" - napisał Szałamacha.

Jak podkreślił, celem rządu jest wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth) przy jednoczesnym utrzymywaniu deficytu sektora na poziomie poniżej 3 proc. PKB. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej w 2016 r. deficyt sektora wyniesie 2,8 proc. PKB. Zapewnił, że w kolejnych latach nowe rozwiązania w zakresie polityki społeczno-gospodarczej będą implementowane w taki sposób, aby nie naruszyć stabilności finansów publicznych.

W liście zapowiedziano również, że szczegóły średniookresowego programu działań fiskalnych zostaną przedstawione w kwietniowym Programie konwergencji. Aktualizacja 2016.

W opublikowanym na początku lutego komunikacie MF dotyczącym prognozy KE na lata 2016-2017, podano, że KE mimo stosunkowo ostrożnych prognoz makroekonomicznych zakłada utrzymanie deficytu sektora finansów publicznych w 2016 r. poniżej 3 proc. "Prognoza KE zakłada, że w 2016 r. ukształtuje się on na poziomie 2,8 proc. PKB, identycznie jak założono w ustawie budżetowej na rok 2016" - zaznaczono.

"Najnowsza prognoza KE wskazuje na ryzyko przekroczenia wartości referencyjnej w 2017 r., (3,4 proc. PKB) co wynika ze stosowanego przez KE w prognozie zimowej podejścia braku zmian w polityce rządu (ang. no-policy-change scenario). KE uwzględniła w prognozie na 2017 r. przyrost wydatków związanych z całoroczną realizacją programu 500+, brak wpływów z dywidendy cyfrowej oraz obniżkę stawek VAT, przy jednoczesnym braku działań wzmacniających stronę dochodową i priorytetyzacji innych wydatków" - czytamy w komunikacie resortu.

Prognoza KE - zaznaczono - nie uwzględnia podejmowanych przez rząd działań ukierunkowanych na wzmocnienie strony dochodowej poprzez znaczącą odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego.

"Należy podkreślić, że prowadzona przez rząd w 2016 r. i w kolejnych latach polityka budżetowa będzie w dalszym ciągu zorientowana na utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej oraz respektowania 3 proc. PKB dla deficytu budżetowego" - głosi komunikat.

"Takie podejście do polityki budżetowej Minister Finansów jednoznacznie zadeklarował zarówno w liście do MFW (w związku z niedawnym przeglądem wypełniania przez Polskę kryteriów kwalifikujących do dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (ang. Flexible Credit Line, FCL)), jak i KE" - czytamy w komunikacie MF.

Zgodnie z ustawą budżetową, która obecnie procedowana jest w Senacie, tegoroczny deficyt ma nie przekroczyć 54 mld 740 mln zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA